6 cech smart city

Smart city (inteligentne miasto) to innowacyjne miasto przyszłości, które słuchając swoich mieszkańców w sposób naturalny dopasowuje się do ich potrzeb, podnosząc poziom oraz komfort ich codziennego życia przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi.

Poniżej prezentujemy listę cech smart city według  dr Doroty Sikora-Fernandez z Uniwersytetu Łódzkiego:

  1. Inteligentna gospodarka (smart economy) – mierzona przedsiębiorczością i produktywnością miasta, przystosowaniem do zmian, elastycznością rynku pracy oraz współpracą międzynarodową.
  2. Inteligentna mobilność (smart mobility) – mierzona dostępnością w skali lokalnej i ponadlokalnej, dostępnością infrastruktury informacyjno-komunikacyjnej i poprzez rozwój zrównoważonego, innowacyjnego i bezpiecznego transportu.
  3. Inteligentne środowisko (smart environment) – mierzone atrakcyjnością stanu środowiska naturalnego, poziomem zanieczyszczeń, działaniami w zakresie ochrony środowiska i poprzez metody zarządzania zasobami.
  4. Inteligentni ludzie (smart people) – charakteryzowanych poprzez poziom kwalifikacji, uczenie się przez całe życie, różnorodność społeczną i etniczną, kreatywność, otwartość oraz partycypowanie w życiu publicznym.
  5. Inteligentne życie (smart living) – mierzone poprzez istniejące obiekty kulturalne, warunki życia (zdrowie, bezpieczeństwo, mieszkalnictwo), placówki edukacyjne, atrakcyjność turystyczną oraz spójność społeczną.
  6. Inteligentne współrządzenie (smart governance) – wyrażane przejrzystością zarządzania miastem, partycypacją społeczną, poziomem usług publicznych oraz realizowaniem posiadanej strategii rozwoju.

Wiele rzeczy w inteligentnych miastach jest efektem dobrego, zaskakującego, nieszablonowego pomysłu, często wygenerowanego przez mieszkańców, a nie dlatego, że zastosowano drogie i innowacyjne rozwiązanie technologiczne.

Udostępnij:

Autor: Redakcja onOZE