Dotacje, premie, taryfy – jak wspieramy odnawialne źródła energii?

Ochrona środowiska naturalnego oraz zmniejszenie zależności od importu paliw, prowadzące do poprawy bezpieczeństwa energetycznego, to jedne z ważniejszych wyzwań stojących przed Starym Kontynentem. Rozwój odnawialnych źródeł energii jest działaniem pozwalającym upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Niemniej, sygnały z rynku energetycznego nie pozwalają osiągnąć dynamiki wzrostu pożądanej przez decydentów. Aby stymulować rozwój energetyki alternatywnej w ramach UE, dopuszczalna jest pomoc publiczna mająca zachęcić do inwestycji w OZE. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie podstawowych mechanizmów wsparcia występujących w Europie – pisze Patryk Rojek z SKNE w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Taryfy gwarantowane

Taryfy gwarantowane (ang. feed-in tariff) to najprostszy system wsparcia wytwórców. Inwestor otrzymuje stałą cenę za wprowadzenie jednostki energii do sieci. Jest to model, w którym ryzyko zmian cen energii jest wyeliminowane – inwestor otrzymuje wynagrodzenie zależne wyłącznie od wolumenu wyprodukowanej energii elektrycznej. Z jednej strony nie zachęca to wytwórcy do aktywnego udziału w rynku energii (m.in. podążania za stroną popytową), z drugiej, promuje maksymalne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. System taryf gwarantowanych jest rekomendowany do wsparcia małych projektów niekomercyjnych (gospodarstwa domowe) oraz nowych technologii (ang. infant technology).

Więcej na biznesalert.pl

Udostępnij:

Autor: Redakcja onOZE