Rynek energii odnawialnej w Polsce na EKG w Katowicach

-Istotną rolę odnawialnych źródeł w przebudowie polskiego miksu energetycznego określa projekt „Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku”. Jednak w celu poprawy stabilności pracy źródeł OZE, naturalnym sprzymierzeńcem są również inne sektory energetyki, mogące wpływać na stabilizację pracy sieciowej. Koniecznym jest więc współistnienie różnych źródeł wytwórczych w systemie energetycznym – powiedział wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski podczas panelu poświęconego „Rynkowi energii odnawialnej w Polsce„ na EKG w Katowicach, 15 maja 2019 roku.

W polskich warunkach głównym źródłem energii odnawialnej jest wiatr, następnie energia słoneczna i woda. Mamy duże wykorzystanie wiatru, obecnie około 6 tys. MW w farmach wiatrowych na lądzie. Tempo rozwoju źródeł odnawialnych przybierze na sile zwłaszcza po 2025 r., kiedy rozwój technologiczny prawdopodobnie umożliwi bezpieczny przyrost OZE w systemie energetycznym oraz bez zbytniego obciążenia finansowego gospodarki.

– Szczególny potencjał w wykorzystaniu energii wiatru upatrujemy w energetyce wiatrowej na morzu. Przewiduje się, że pierwsza morska farma wiatrowa zostanie włączona do bilansu elektroenergetycznego po 2025 r. –argumentował wiceminister.

Do 2040 r. na morzu może być zainstalowanych nawet 10 GW mocy wiatrowych. Z racji istniejącego potencjału dla sektora offshore na Bałtyku, należy podkreślić, że Polska poważnie traktuje wykorzystanie tej technologii, oczywiście jeśli tylko pojawią się w przyszłości adekwatne możliwości magazynowania oraz przesyłania tak wytworzonej energii. Ministerstwo Energii zakłada, iż nastąpi to w okolicach roku 2030. Do tego czasu rozbudowa poszczególnych lokalnych źródeł OZE musi być skorelowana z modernizacją tradycyjnych mocy wytwórczych.

Według wiceministra Tobiszowskiego obecnie trwają w ME prace koncepcyjne nad założeniami prawnymi dla rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Zmiana regulacji w obszarze przepisów prawa energetycznego powinna wprowadzać nowe rozwiązania systemowe. Regulacje krajowe w dotychczasowym brzmieniu nie zapewniają skutecznego kształtowania tej polityki.

Źródło: pap

Udostępnij:

Autor: Redakcja onOZE