Aukcje OZE 2019 – jak się przygotować do zbliżających aukcji?

Pod koniec ubiegłego roku przedstawiciele Ministerstwa Energii zapowiadali ogłoszenie w 2019 r. dużej aukcji OZE dla instalacji fotowoltaicznych. Minister Energii zapowiadał, że zostanie udostępniony budżet mający pozwolić na uruchomienie nowych instalacji OZE o mocy ponad 2,5 GW. Tegoroczne aukcje OZE nie zostały jeszcze ogłoszone, ale warto przygotować się do nich wcześniej.

Zgodnie z założeniami ustawy o odnawialnych źródłach energii Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ogłasza, organizuje i przeprowadza aukcje OZE nie rzadziej niż raz w roku. Zatem – mając dodatkowo na uwadze wspomniane zapowiedzi Ministerstwa Energii – możemy w najbliższym czasie spodziewać się ogłoszenia aukcji OZE. Poniżej prezentujemy Państwu, jakie warunki należy spełnić, by móc wziąć w nich udział i uzyskać wsparcie na instalacje OZE.

Procedura prekwalifikacji

Pierwszym warunkiem, jaki stawia przed inwestorem Urząd Regulacji Energetyki, jest pozytywne przejście procedury prekwalifikacji. Inwestor planujący budowę instalacji OZE i skorzystanie z aukcyjnego systemu wsparcia musi przejść przez procedurę oceny formalnej przygotowania do wytwarzania energii elektrycznej w danej instalacji. Powyższa procedura prowadzona przed Prezesem URE jest inicjowana wnioskiem inwestora. Kończy się natomiast wydaniem zaświadczenia o dopuszczeniu do udziału w aukcji. Zaświadczenie takie ważne jest przez 12 miesięcy od dnia jego wydania, a to oznacza, że inwestor na jego podstawie zostanie dopuszczony do składania ofert w aukcjach, które odbędą się w okresie jego ważności.

Bazując na dotychczasowych doświadczeniach radzimy wystąpić o wydanie zaświadczenia jeszcze przed ogłoszeniem aukcji. Po ich ogłoszeniu do Urzędu Regulacji Energetyki wnioski zaczynają spływać lawinowo i pojawia się ryzyko nieuzyskania zaświadczenia przed aukcjami – tym bardziej, że zgodnie z przepisami aukcje należy ogłosić nie później niż 30 dni przed ich rozpoczęciem. Dotychczasowe aukcje były ogłaszane z niewiele większym wyprzedzeniem.

Okres 30 dni to także ustawowy termin, jaki ma Prezes URE na wydanie zaświadczenia od momentu złożenia kompletnego wniosku.

Wniosek

Wniosek o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do udziału w aukcji powinien spełniać liczne wymagania formalne przewidziane w ustawie o odnawialnych źródłach energii, jak i w Regulaminie aukcji przygotowanym przez URE. Do wniosku należy załączyć dość pokaźną liczbę załączników, m.in.:

  • prawomocne pozwolenia na budowę wydane dla projektowanej instalacji odnawialnego źródła energii (jeżeli jest wymagane),
  • prawomocną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla projektowanej instalacji (jeżeli jest wymagana),
  • decyzję o warunkach zabudowy lub wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (w przypadku sporządzenia tego planu),
  • harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji budowy inwestycji,
  • schemat instalacji OZE.

Przygotowanie kompletnego wniosku wraz z załącznikami oraz złożenie go w Urzędzie Regulacji Energetyki z odpowiednim wyprzedzeniem w zasadzie gwarantuje udział w aukcjach OZE. Warto więc, by przygotowany wniosek oraz załączniki pozbawione były braków formalnych i nie wymagały uzupełnień.

Autorzy:
Witold Chmarzyński, Adwokat/Wspólnik
Piotr Szwarc, Aplikant adwokacki
Kancelaria CCLaw – Creative Consultants Law Firm

Udostępnij:

Autor: Redakcja onOZE