Michalski: Aukcje OZE powinny zostać dostosowane do offshore

– Obecny system aukcji OZE nie jest dostosowany do wsparcia niewielkiej liczby projektów morskich farm wiatrowych – powiedział Michał Michalski, prezes Polenergii, podczas Bałtyckiego Forum Przemysłu Energetyki Morskiej. – Branża potrzebuje regulacji systemu wsparcia, pomocy publicznej. Mamy dwa rozgraniczenia fazy na tym rynku: faza ograniczonej podaży projektów i faza, w której nie powinna ta ograniczona podaż już występować. – Od tego zależy podejmowanie decyzji o kosztownych inwestycjach. Kolejny element to obniżenie kosztów realizacji poprzez zmiany prawa, jego uproszczenie. Jednocześnie w skali kraju obniży to jednocześnie pomoc ze strony państwa. Z punktu widzenia państwa zmiany prawa nie generują kosztów, a z drugiej stron obniżają koszty samej inwestycji – powiedział. Dodał, że ważnym jest harmonizacja projektowania przepisów z przyłączaniem projektów do sieci przesyłowej.

Jako kolejny element zwiększający pewność inwestycyjną wymienił tryb wydawania decyzji w sprawie nowych projektów i „zamknięcie sprawy” planu zagospodarowania obszarów morskich – Tak, aby nie blokował on rynku i umożliwiał realizacje projektu morskich farm wiatrowych w ramach strategii energetycznej, zapewniając możliwość realizacji przyłączeń – powiedział.

Więcej na: biznesalert.pl

Udostępnij:

Autor: Redakcja onOZE