Wzrost udziału pomp ciepła w nowych budynkach jednorodzinnych

Wg PORTPC w 2018 roku wynosił on 15%. Oznacza to że już w co siódmym nowym budynku ogrzewanie realizowane jest przez pompę ciepła. W 2010 roku organizacja PORTPC szacowała, że udział pomp ciepła w nowych budynkach wynosił poniżej 3%. W wariancie optymistycznym prognozy wzrostu rynku wykonanej przez PORTPC, w 2020 roku udział pomp ciepła w nowobudowanych budynkach jednorodzinnych może sięgać już poziomu 20-25%. Na podstawie odpowiedzi NFOSiGW w ramach informacji publicznej w sprawie złożonych wniosków w programie Czyste Powietrze na dzień 5 kwietnia 2019r., PORT PC szacuje, że aż 30% wniosków o dofinansowanie źródła ciepła w nowobudowanych domach dotyczy pomp ciepła. (Dane te zostały pozyskane dzięki uprzejmości firmy Kostrzewa – członka wspierającego PORTPC).

Pompy ciepła powietrze/woda

Kolejny rok z rzędu, silnym zainteresowaniem inwestorów cieszą się pompy ciepła typu powietrze/woda służące do ogrzewania (i często chłodzenia) budynków. Liczbę sprzedanych urządzeń w 2018 r. szacuje się na ok. 10.630 sztuk. W porównaniu do 2017 roku rynek wzrósł o ok. 31%. Wszystko wskazuje na to, że ten wzrostowy trend utrzyma się również w kolejnych latach. PORTPC szacuje, że w ramach wariantu optymistycznego liczba sprzedanych pomp ciepła tego typu może sięgnąć nawet 22.000-25.000 szt. w 2020 roku.

Pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej

Wg najnowszych analiz rynkowych PORTPC, w ubiegłym roku producenci i dystrybutorzy pomp ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej sprzedali łącznie ok. 9.840 szt. W porównaniu do danych rynkowych z roku 2017 liczba sprzedanych pomp ciepła tego typu wzrosła o ok. 6%.

Gruntowe pompy ciepła

Liczbę sprzedanych w 2018 roku gruntowych pomp ciepła typu solanka/woda oszacowano na około 5.380 sztuk, co w porównaniu do roku poprzedzającego daje wzrost sprzedaży na poziomie ok. +5%. Gruntowe pompy ciepła wciąż stanowią istotny udział w rynku pomp ciepła służących do ogrzewania czy chłodzenia pomieszczeń. W 2018 roku głównym czynnikiem wzrostu sprzedaży tego segmentu pomp ciepła była zwiększona sprzedaż urządzeń o mocy powyżej 20 kW. Są solidne podstawy aby sądzić, że najbliższych latach będzie występował podobny lub nawet większy wzrost rynku gruntowych pomp ciepła.

Systemy grzewczo-chłodzące typu VRF

W przeprowadzonych badaniach rynku systemów grzewczo-chłodzących typu VRF widać lekki wzrost rynku (ok. +15%). PORT PC szacuje, że w roku 2018 podobnie jak w 2017 r. sprzedano ok. 4.800 systemów VRF, jednak ze względu na niewielki udział firm sprzedających tego typu rozwiązania w tegorocznych badaniach rynku, wyniki te należy traktować jako mogące nie oddawać realnych zmian rynku.

Gazowe pompy ciepła

Badaniem PORTPC nie został objęty rynek gazowych pomp ciepła. Zdaniem producentów i dystrybutorów tych urządzeń kolejny rok z rzędu mamy do czynienia z corocznym wzrostem ich sprzedaży, szczególnie w segmencie średnich i dużych urządzeń.

Monitoring urządzeń grzewczych

Informacja dotycząca rynku pomp ciepła w 2018 r. została oparta na wynikach monitoringu rynku urządzeń grzewczych koordynowanego przez stowarzyszenia PORTPC i SPIUG. Prowadzony panel obejmuje znaczną część, ale nie całość rynku, dlatego szczegółowe szacunki dotyczące całego rynku pomp ciepła w Polsce przeprowadziło stowarzyszenie PORTPC. Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORTPC) wydała Raport Rynkowy PORTPC 2019, wraz ze szczegółową analizą wyników badań oraz korektą scenariuszy rozwoju rynku pomp ciepła do 2030 roku.

Źródło: portpc.pl

Autor: Redakcja onOZE