Zanieczyszczenie powietrza – jego źródła i zagrożenia

Zanieczyszczenie powietrza jest gorącym tematem, do którego nasze uszy są przyzwyczajone. Fizyczną, biologiczną lub chemiczną zmianę powietrza w atmosferze można określić jako zanieczyszczenie. Występuje, gdy jakiekolwiek szkodliwe gazy, pył, dym dostają się do atmosfery i utrudniają roślinom, zwierzętom i ludziom przetrwanie. Zanieczyszczenie powietrza można ponadto podzielić na dwie sekcje, tj. Widoczne zanieczyszczenie powietrza i niewidoczne zanieczyszczenie powietrza. Aby zrozumieć przyczyny zanieczyszczenia powietrza, można dokonać kilku podziałów:

Zasadniczo zanieczyszczenia powietrza mogą być spowodowane przez podstawowe źródło lub zasoby pomocnicze. Zanieczyszczenia, które są bezpośrednim wynikiem procesu, można nazwać zanieczyszczeniami pierwotnymi. Klasycznym przykładem pierwotnego zanieczyszczenia jest dwutlenek siarki emitowany z fabryk. Zanieczyszczenia wtórne to te, które są spowodowane przez przenikanie i reakcję pierwotnych zanieczyszczeń. Wiadomo, że smog powstały w wyniku interakcji kilku pierwotnych zanieczyszczeń jako wtórne zanieczyszczenie.Dwutlenek siarki emitowany w wyniku spalania paliw kopalnych, takich jak węgiel, ropa naftowa i inne przemysłowe substancje palne, jest jedną z głównych przyczyn zanieczyszczenia powietrza. Zanieczyszczenia emitowane z pojazdów, w tym ciężarówek, jeepów, samochodów, pociągów, samolotów, powodują ogromne zanieczyszczenie. Używamy ich, aby spełnić nasze codzienne podstawowe potrzeby związane z transportem. Ale ich nadużywanie zabija nasze środowisko, ponieważ niebezpieczne gazy zanieczyszczają środowisko. Tlenek węgla spowodowany niewłaściwym lub niepełnym spalaniem i generalnie emitowany z pojazdu jest kolejnym ważnym zanieczyszczeniem wraz z tlenkami azotu, które powstają zarówno w procesie naturalnym, jak i sztucznym.

Amoniak jest bardzo popularnym produktem ubocznym z działalności związanej z rolnictwem i jednym z najbardziej niebezpiecznych gazów w atmosferze. Stosowanie środków owadobójczych, pestycydów i nawozów w działalności rolniczej znacznie wzrosło. Emitują szkodliwe substancje chemiczne do powietrza i mogą również powodować zanieczyszczenie wody.

Firmy produkcyjne uwalniają do powietrza dużą ilość tlenku węgla, węglowodorów, związków organicznych i chemikaliów, tym samym obniżając jakość powietrza. Przemysł wytwórczy można znaleźć w każdym zakątku ziemi i nie ma obszaru, który by go nie dotknął. Rafinerie ropy naftowej uwalniają węglowodory i różne inne substancje chemiczne, które zanieczyszczają powietrze, a także powodują zanieczyszczenie ziemi.Górnictwo to proces, w którym minerały pod ziemią są wydobywane przy użyciu dużego sprzętu. Podczas procesu wydobycia kurz i chemikalia są uwalniane w powietrzu, powodując ogromne zanieczyszczenie. Jest to jeden z powodów, które są odpowiedzialne za pogarszanie się stanu zdrowia pracowników i okolicznych mieszkańców.

Skutki zanieczyszczenia powietrza są alarmujące. Wiadomo, że powodują choroby układu oddechowego i serca, a także raka. Wśród innych zagrożeń dla ciała wiadomo, że kilka milionów zmarło z powodu bezpośrednich lub pośrednich skutków zanieczyszczenia powietrza. Mówi się, że dzieci na obszarach narażonych na zanieczyszczenia powietrza często cierpią na zapalenie płuc i astmę.

Innym bezpośrednim skutkiem są natychmiastowe zmiany, których świat jest świadkiem z powodu globalnego ocieplenia. Wraz ze wzrostem temperatury na całym świecie, wzrost poziomu mórz i topnienie lodu z zimniejszych regionów i gór lodowych, przemieszczenia i utrata siedlisk już sygnalizowały zbliżającą się katastrofę, jeśli działania na rzecz zachowania i normalizacji nie zostaną podjęte.


Szkodliwe gazy, takie jak tlenki azotu i tlenki siarki, są uwalniane do atmosfery podczas spalania paliw kopalnych. Kiedy pada deszcz, kropelki wody w połączeniu z tymi zanieczyszczeniami powietrza stają się kwaśne i spadają na ziemię w postaci kwaśnego deszczu. Kwaśny deszcz może spowodować wielkie szkody dla ludzi, zwierząt i roślin.

Eutrofizacja jest stanem, w którym duża ilość azotu obecnego w niektórych zanieczyszczeniach rozwija się na powierzchni morza i zamienia się w glony i niekorzystnie wpływa na ryby, rośliny i gatunki zwierząt. Zielone glony obecne na jeziorach i stawach są spowodowane obecnością tego związku chemicznego.

Podobnie jak ludzie, zwierzęta również doświadczają niszczącego wpływu zanieczyszczenia powietrza. Toksyczne substancje chemiczne obecne w powietrzu mogą zmusić gatunki dzikich zwierząt do przeniesienia się w nowe miejsce i zmiany ich siedlisk. Toksyczne zanieczyszczenia osadzają się na powierzchni wody i mogą również wpływać na zwierzęta morskie.Ozon istnieje w ziemskiej stratosferze i jest odpowiedzialny za ochronę ludzi przed szkodliwymi promieniami ultrafioletowymi (UV). Ziemska warstwa ozonowa wyczerpuje się z powodu obecności w atmosferze chlorofluorowęglowodorów, wodorochlorofluorowęglowodorów. Ponieważ warstwa ozonowa będzie cienka, emituje szkodliwe promienie z powrotem na ziemię i może powodować problemy ze skórą i oczami. Promienie UV źle wpływają również na uprawy.

Zanieczyszczenie powietrza można zmniejszyć, zachęcając ludzi do korzystania z coraz większej liczby publicznych środków transportu w celu zmniejszenia zanieczyszczenia. Spróbuj także skorzystać z carpoolingu, aby zaoszczędzić energię i pieniądze. Wyłączaj wentylatory i światła podczas wychodzenia. Duża ilość paliw kopalnych jest spalana w celu wytworzenia energii elektrycznej, którą można ocalić środowisko, można ją uratować przed degradacją poprzez zmniejszenie liczby paliw kopalnych, które należy spalić. Zrozum koncepcję ograniczania ponownego użycia i recyklingu. Nie wyrzucaj przedmiotów, które nie są potrzebne. W rzeczywistości wykorzystuj je ponownie w innym celu, np. stare słoiki mogą być używane do przechowywania zbóż lub roślin strączkowych. Czyste technologie energetyczne, takie jak energia słoneczna, wiatrowa i geotermalna, są obecnie coraz popularniejsze. Rządy różnych krajów udzielają dotacji konsumentom, którzy są zainteresowani instalacją paneli słonecznych do swoich domów. Pozwoli to znacznie ograniczyć zanieczyszczenie powietrza. Kompaktowe lampy LED zużywają mniej energii elektrycznej niż ich odpowiedniki. Żyją dłużej, zużywają mniej energii elektrycznej, obniżają rachunki za energię elektryczną, a także pomagają zmniejszyć zanieczyszczenie zużywając mniej energii. Posadzenie większej liczby drzew w okolicy może być pomocne w zapewnieniu czystego i czystego powietrza do oddychania.


Na całym świecie podejmuje się szereg prób na poziomie osobistym, przemysłowym i rządowym, aby ograniczyć intensywność wzrostu zanieczyszczenia powietrza i odzyskać równowagę pod względem proporcji gazów fundamentowych. Jest to bezpośrednia próba złagodzenia globalnego ocieplenia. Ponadto seria innowacji i eksperymentów mających na celu alternatywne i niekonwencjonalne opcje redukcji zanieczyszczeń. Zanieczyszczenie powietrza jest jednym z większych zwierciadeł ludzkich szaleństw i wyzwaniem, które musimy pokonać, aby zobaczyć jasne jutro.

Źródło: dailytimes.com

Udostępnij:

Autor: Redakcja onOZE