Usuwanie azbestu – NFOŚiGW pokryje do 100% kosztów

Prezesi Zarządów 15 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW) 1 lipca br. w Ministerstwie Środowiska podpisali z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej aneksy do umów o udostępnianie środków na usuwanie w regionach wyrobów zawierających azbest.Program priorytetowy NFOŚiGW pod nazwą System – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez partnerów zewnętrznych w swojej drugiej części obejmuje usuwanie wyrobów zawierających azbest. Działania w tym zakresie, które są realizowane poprzez WFOŚiGW, wpisują się w Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest. Program ten będzie realizowany do 2032 r.Środki finansowe udostępnione przez NFOŚiGW funduszom wojewódzkim są nieodpłatne i bezzwrotne, przeznaczone na udzielanie dotacji. Wsparcie przekazywane beneficjentom może do 100 proc. finansować koszty kwalifikowane podjętych prac, czyli: demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiana lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest. Narodowy Fundusz w oparciu o podpisane aneksy udostępni funduszom wojewódzkim 48 mln zł.Po akcie podpisania aneksów odbyło się robocze spotkanie Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka i p.o. Prezesa Zarządu NFOŚiGW Marka Ryszki z prezesami zarządów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Udostępnij:

Autor: Redakcja onOZE