Coraz większa sprzedaż pomp ciepła w Polsce

Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) przeprowadziła badania polskiego rynku producentów i sprzedawców pomp w 2018 roku. Z opublikowanego raportu wynika, że sprzedaż pomp ciepła do centralnego ogrzewania wzrosła o 20%.Zgodnie z sondażem Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła rynek pomp typu woda/powietrze używanych w systemie centralnego ogrzewania wzrósł w ubiegłym roku o 31% w porównaniu z rokiem 2017. Sprzedaż pomp ciepła do CO (niezależnie od typu) zwiększyła się o 20%, a łączny wzrost sprzedaży pomp ciepła (także do innych zastosowań) wyniósł 16%.Wskazane powyżej procenty wzrostu przełożyły się na „okrągłe” liczby. PORT PC podał, że w 2018 roku sprzedano 31 tys. pomp ciepła. Ponadto kolejny rok z rzędu popularnością cieszą się pompy ciepła typu powietrze/woda, co przełożyło się na sprzedaż 10630 sztuk. Optymistyczne prognozy przewidują, że w 2020 roku zostanie osiągnięty pułap 22-25 tys. Sprzedaż pomp ciepła do podgrzania ciepłej wody użytkowej wyniosła w 2018 roku ok. 9 840 (6% wzrostu w porównaniu z 2017). W przypadku pomp typu solanka/woda liczby nie są tak spektakularne. To 5380 egzemplarzy, co daje 5% wzrost.W badaniu uwzględniono także systemy grzewczo-chłodzące typu VRF. Według szacunków w 2018 roku sprzedano około 4 800 systemów VRF. Wynik nie jest do końca miarodajny ze względu na niewielki udział w badaniu firm oferujących takie produkty. Natomiast PORT PC w ogóle nie uwzględnił rynku gazowych pomp ciepła. Zaznaczył także, że Polska jest jedynym europejskim krajem, w którym zanotowano wzrost sprzedaży pomp ciepła przez siedem lat z rzędu.

Autor: Redakcja onOZE