Jak zmiany klimatu wpłyną na działalność człowieka

Moody’s Analytics przygotowało raport dotyczący wpływu kryzysu klimatycznego na gospodarki całego świata w tym stuleciu. Eksperci powołują się na raport Międzyrządowego Panelu ds. Zmiany Klimatu (IPCC) z którego wynika, że zmiany klimatu mogą kosztować świat 54 biliony dolarów do 2100 roku, jeśli temperatura na Ziemi podniesie się o 1,5 stopnia Celsjusza do końca wieku. W przypadku ocieplenia o 2 stopnie Celsjusza koszty mogą wynieść nawet 69 bilionów dol. Większe zmiany temperatur wiązałoby się z jeszcze większymi kosztami.Moody’s ocenił wpływ zmian klimatu w sześciu dziedzinach:

  • podniesienie poziomu wód,
  • zdrowie,
  • upały a produktywność,
  • rolnictwo,
  • turystyka,
  • zapotrzebowanie na energię.“Zasięg obszaru lądowego, który może zostać utracony z powodu podnoszenia się poziomu morza, oraz szkody gospodarcze, jakie może to spowodować, są spowodowane przez szereg czynników, w tym przez skład linii brzegowej – urwiska i wybrzeże skaliste są mniej podatne na erozję niż wybrzeża piaszczyste i tereny podmokłe – całkowitą długość wybrzeża kraju oraz to, w jakim stopniu wybrzeże jest wykorzystywane do celów produkcyjnych, takich jak rolnictwo. Zmiany w użytkowaniu gruntów i utrata gruntów nadających się do zagospodarowania może zaszkodzić każdemu krajowi posiadającemu linię brzegową” – tłumaczą analitycy Moody’s.

W przypadku zdrowia “zmiany dotyczące chorób przenoszonych przez wodę i wektory, takich jak malaria czy denga, będzie prawdopodobnie największym bezpośrednim skutkiem zmian w zdrowiu człowieka i związanej z tym utraty produktywności”.


Analitycy Moody’s zaznaczają też, że wyższe temperatury związane są z problemami z koncentracją, wymuszają częstsze przerwy w pracy i powodują częstsze urazy. W krajach, których większa część populacji zajmuje się rolnictwem wpływ wyższych temperatur będzie łatwiej zauważalny – dotknie zarówno rolników, jak i upraw.

Zmiany klimatu wpłyną też na ruch turystyczny. “Klimat jest jedną z głównych sił napędowych turystyki międzynarodowej, a dochody z turystyki są podstawowym filarem gospodarki wielu krajów. Zmiany klimatyczne wydłużą sezon turystyczny w niektórych regionach, a w innych zmniejszą go” – zaznaczają eksperci. Zmieni się zatem zarządzanie dochodami w różnych częściach świata.


Zmiany temperatury będą miały wpływ na zapotrzebowanie energetyczne w poszczególnych regionach. “Cieplejsze temperatury zwiększą zapotrzebowanie na energię elektryczną do klimatyzatorów oraz zmniejszą zapotrzebowanie na gaz ziemny, ropę i drewno do ogrzewania. Ponieważ jednak na całym świecie do ogrzewania pomieszczeń zużywa się więcej energii niż do ich chłodzenia, wzrost temperatury netto spowoduje mniejsze zapotrzebowanie na energię” – czytamy w raporcie. Mniejsze zapotrzebowanie na ropę wpłynie na ceny surowca, a na tym stracą gospodarki opierające się głównie na jego wydobywaniu i przetwórstwie.

Źródło: businessinsider.pl

Udostępnij:

Autor: Redakcja onOZE