Sawicki: Niepewny los Czystego Powietrza po 2021 roku

Spotkanie Ministerstwa Środowiska z Komisją na temat programu Czyste Powietrze zaplanowane na czwartego lipca jednak się nie odbyło. Minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński odpowiedzialny za rozmowy dotyczące nowej perspektywy budżetowej UE rozmawia o finansowaniu programu po 2021 roku ze środków unijnych. Środki te nie mogą być zatem zagrożone, bo rozmowa o nich dopiero się rozpoczęła. Nie oznacza to jednak, że problemu nie ma. Komisja od kilku miesięcy upomina się o włączenie do programu samorządów i banków – pisze Bartłomiej Sawicki, redaktor BiznesAlert.pl.

Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński spotkał się z przedstawicielami Komisji Europejskiej m. in. z Christopherem Toddem, Joostem Kortem oraz z Erichem Unterwurzacherm oraz wziął udział w podsumowaniu nieformalnego dialogu z Komisją Europejską. Tematem spotkań była przyszła perspektywa unijnego budżetu na lata 2021 – 2027. Warto podkreślić, że już teraz trzeba prowadzić rozmowy z Komisją na temat finansowania tego programu za 2-3 lata, kiedy to środki unijne mają być jego trzecim filarem.

Nieformalny dialog między Komisją Europejską a Polską na temat kształtu Polityki Spójności trwał przez ostatnie pięć tygodni. Spotkania miały na celu wstępne uzgodnienie z Komisją Europejską zakresu wsparcia w ramach poszczególnych celów polityki spójności, a także przedyskutowanie warunków podstawowych, które Polska musi wypełnić w celu uruchomienia budżetu w nowej perspektywie. Dyskusje w szerokim gronie były okazją do wymiany stanowisk oraz pomysłów i opinii.

– Rozmawialiśmy także o warunkach podstawowych zaproponowanych przez Komisję Europejską dla każdego celu polityki. W nowym okresie programowania będzie ich mniej niż obecnie, co nie znaczy, że są łatwiejsze. Niektóre wykraczają poza ramy określone przez dyrektywy w poszczególnych obszarach. Jednak Polska podejmuje intensywne działania, tak aby na początku 2021 roku wszystkie warunki zostały spełnione – zaznaczył minister Jerzy Kwieciński. Wspomniał także, że w jego ministerstwie zostały powołane grupy robocze, których zadaniem jest między innymi określenie szczegółowego zakresu wsparcia w ramach poszczególnych celów polityki spójności.

Więcej na: biznesalert.pl

Udostępnij:

Autor: Redakcja onOZE