Rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych dla stacji i punktów ładowania

Rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych dla stacji ładowania i punktów ładowania stanowiących element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego, przygotowane w Ministerstwie Energii, zostało opublikowane 15 lipca 2019 r. w Dzienniku Ustaw RP. Przepisy rozporządzenia wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia.

Minister Energii podpisał rozporządzenie 26 czerwca 2019 r. Ma ono na celu uregulowanie zasad funkcjonowania infrastruktury służącej do ładowania energią elektryczną pojazdów samochodowych i stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności  i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1124). Wprowadzane przepisy prawne przyczynią się do zapewnienia jak najwyższego stopnia bezpieczeństwa ww. instalacji w trakcie ich eksploatacji.

Dokument określa wymagania techniczne dotyczące bezpieczeństwa eksploatacji, naprawy i modernizacji stacji ładowania i punktów ładowania stanowiących element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego, a także przewiduje zasady kontroli spełnienia tych wymagań przez Urząd Dozoru Technicznego.

Rozporządzenie jest jednym z elementów ram prawnych dla rozwoju elektromobilności w Polsce. Zgodnie z Krajowymi ramami polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, dokumentem przygotowanym przez Ministra Energii i przyjętym przez rząd w dniu 29 marca 2017 r., w Polce w perspektywie do 2020 r. powinno powstać co najmniej 6,4 tys. publicznie dostępnych punktów ładowania samochodów elektrycznych. Rozporządzenie Ministra Energii uzupełnia ramy regulacyjne dla sektora elektromobilności, wspierając realizacje wyznaczonego celu.

Dokument można znaleźć na stronie internetowej Dziennika Ustaw: KLIKNIJ TUTAJ

Źródło: gov.pl

Udostępnij:

Autor: Redakcja onOZE