Od przyszłego poniedziałku zmienione zasady programu Czyste Powietrze

Jak pisze Biznes Alert od 29 lipca 2019 r. zmianie ulega program „Czyste Powietrze”. Jak informuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, zmiana ma na celu usprawnienie realizacji i ułatwienie do niego dostępu potencjalnym wnioskodawcom.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami od 29 lipca udział w procesie wdrażania programu będą mogły brać udział gminy, które na podstawie zawartych z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej porozumień będą przyjmować wnioski o dofinansowanie i dokonywać ich wstępnej weryfikacji. Ma to ułatwić to dostęp potencjalnym wnioskodawcom do skorzystania z Programu oraz usprawnić proces jego wdrażania. Przypominamy, że włączenie samorządów do programu rekomendowała Komisja Europejska. Od kilku tygodni wojewódzkie fundusze ochrony środowiska podpisują umowy z gminami w sprawie współpracy przy programie. W zmienionych zasadach, które będą obowiązywały od przyszłego poniedziałku usunięto wymóg spełniania warunków technicznych dla źródeł ciepła nieobjętych wymianą w ramach przedsięwzięcia, w budynkach, które uzyskały pozwolenie na budowę przed 15.12.2002r. Pozostawiono tylko wymóg co najmniej 5 klasę dla źródeł ciepła na paliwo stałe.

W nowych zasadach został zmieniony też maksymalnego terminu zakończenia realizacji przedsięwzięcia z 24 miesięcy po podpisaniu umowy o dofinansowanie, na 30 miesięcy od daty złożenia wniosku. W zmienionym programie doprecyzowano też zapis odnośnie kosztów kwalifikowanych źródeł ciepła. Zgodnie z nowymi zasadami w programie nie kwalifikuje się kosztów źródeł ciepła zainstalowanych wyłącznie do wytwarzania ciepłej wody użytkowej. Po zmianach beneficjentami programu w przypadku nowobudowanego domu mogą być osoby fizyczne będące właścicielami i współwłaścicielami nieruchomości, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego, pod warunkiem wyrażenia zgody przez pozostałych współwłaścicieli tej nieruchomości.

Czytaj więcej na: biznesalert.pl

Udostępnij:

Autor: Redakcja onOZE