“MÓJ PRĄD” – najważniejsze informacje

“Mój Prąd” to nowy rządowy program skierowany do gospodarstw domowych, w szczególności na słabiej zurbanizowanych terenach. Projekt zakłada dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych kwotą 5 tys. zł. Ministerstwa Środowiska i Energii zakładają, że dzięki wsparciu liczba instalacji na polskich domach zwiększy się o blisko 200 tysięcy, co da około 1000 MW mocy w instalacjach prosumenckich. Nowy program ma pomóc zrealizować zobowiązania klimatyczne wobec Unii Europejskiej.

Mój Prąd – kiedy rozpoczyna się program?

Terminem kwalifikacji kosztów jest 23 lipca 2019. Oznacza to, że w programie może wziąć udział każda instalacja z datą sprzedaży późniejszą niż 22 lipca. Istotny jest termin wymiany licznika przez operatora systemu dystrybucyjnego (zakład energetyczny) – przyłączenie musi zostać wykonane po ogłoszeniu konkursu. Zgodnie z danymi ministerstwa środowiska program rozpocznie się na koniec sierpnia.

Dotacja z programu “Mój Prąd” – ile wyniesie?

Dotacja ma formę bezzwrotnej pomocy finansowej. Wysokość dotacji z programu “Mój Prąd” będzie mogła pokryć do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji fotowoltaicznej, nie będzie jednak mogła przekroczyć 5 tys. złotych. Ze względu na to, że koszt instalacji fotowoltaicznej zwykle przekracza 10 tys. zł w praktyce większość ubiegających się o dofinansowanie otrzyma maksymalną kwotę – 5 tys. zł.

“Mój Prąd” – dla kogo program?

Program “Mój prąd” skierowany jest do gospodarstw domowych, a beneficjentami będą mogły zostać wyłącznie osoby fizyczne.

Na co można przeznaczyć pieniądze z programu “Mój Prąd”?

Dotacje z programu “Mój prąd” będą mogły być przeznaczone jedynie na zakup oraz montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy od 2 kW do 10 kW. W skład zestawu PV wchodzą panele fotowoltaiczne, inwerter, okablowanie oraz niezbędne zabezpieczenia.

“Mój Prąd” a ulga termomodernizacyjna i “Czyste Powietrze”

Według Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego prosument będzie mógł skorzystać z obowiązującej od początku 2019 r. ulgi termomodernizacyjnej (pozwalającej odliczyć instalację fotowoltaiczną od podstawy podatku), jednak obejmie ona jedynie wydatki poza wsparciem. “Mój prąd” nie będzie się łączyć z dotacją w programie „Czyste Powietrze”.

“Mój Prąd” – kto pierwszy ten lepszy

Dofinansowania będą przyznawane na podstawie kolejności zgłoszeń, aż do wyczerpania limitu 1 mld zł czyli 200 tys. prosumentów.

“Mój Prąd” – kiedy złożyć wniosek?

Dofinansowanie z programu “Mój prąd” można otrzymać, gdy instalacja zostanie zgłoszona po oficjalnym uruchomieniu programu. Osoby które już korzystają z instalacji fotowoltaicznej lub zgłoszą ją do zakładu energetycznego przed startem projektu, nie otrzymają dotacji. Wniosek trzeba będzie złożyć dopiero po zakończeniu inwestycji, wcześniej nie trzeba podejmować żadnych dodatkowych działań.

GDZIE ZNALEŹĆ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE Z PROGRAMU “MÓJ PRĄD”?

Wniosek nie jest jeszcze dostępny, zostanie opublikowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przed uruchomieniem programu lub w momencie startu projektu. Formularza należy szukać na stronie internetowej NFOŚiGW – www.nfosigw.gov.pl. Wnioski będą składane w formie papierowej – będzie trzeba je dostarczyć do siedziby NFOŚiGW osobiście, wysłać pocztą lub kurierem.

JAKIE DOKUMENTY DO WNIOSKU O DOPŁATĘ “MÓJ PRĄD”?

Wymogiem przyznania dotacji będzie spełnienie warunków programu oraz przedstawienie stosownej dokumentacji – faktur za instalację fotowoltaiczną oraz umowę z operatorem systemu dystrybucyjnego (zakładem energetycznym) na wymianę licznika na dwukierunkowy.

“Mój Prąd” – kiedy wypłaty?

Dotacje z programu “Mój Prąd” będą wypłacane po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku. Program najprawdopodobniej wystartuje jeszcze przed końcem sierpnia.

Regulamin “Mój Prąd” – szczegóły programu

Pełen regulamin programu “Mój prąd” nie jest jeszcze dostępny. Na chwilę obecną znamy najważniejsze informacje o projekcie.

Budżet programu “Mój Prąd”

Program “Mój prąd” zaplanowany jest na lata 2019-2024 lub do wyczerpania budżetu – 1 mld zł. Projekt będzie realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który będzie wypłacał wsparcie. Pieniądze znajdują się już na rachunku NFOŚiGW i pochodzą między innymi z opłat za korzystanie ze środowiska.

Czy można powiększyć aktualną instalację w programie „Mój Prąd”?

Nie. Program Mój Prąd dotyczy wyłącznie nowych instalacji i nie może dotyczyć wzrostu mocy na zamontowanej już instalacji.

Fotowoltaika Jelenia Góra

 

Udostępnij:

Autor: Redakcja onOZE