NFOŚiGW przeznacza 200 mln zł na przedsięwzięcia energetyczne na polskiej wsi poprzez program priorytetowy Agroenergia

Realizacja programu priorytetowego NFOŚiGW pn. Agroenergia była tematem konferencji prasowej Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego. W spotkaniu z dziennikarzami uczestniczyli również członkowie Zarządu NFOŚiGW: Wiceprezes, p.o. Prezesa Marek Ryszka oraz Wiceprezes Artur Szymon Michalski.

Minister Środowiska Henryk Kowalczyk stwierdził, że celem programu Agroenergia jest kompleksowe wsparcie związane z ograniczeniem negatywnego wpływu na środowisko prowadzonej działalności rolniczej poprzez dofinansowanie inwestycji służących budowaniu samodzielności energetycznej na obszarach wiejskich, co przyczyni się do zwiększenia lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, a także poprawy jakości powietrza. Program Agroenergia, stanowi ważne uzupełnienie zakresu dotychczasowych programów: Ciepłownictwo powiatowe, Energia Plus, Polska Geotermia Plus oraz Czyste powietrze i jest bezpośrednio skierowany do rolników indywidualnych chcących zainwestować m.in. w odnawialne źródła energii (OZE).

Z kolei Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski zaakcentował że poprzez zastosowanie alternatywnych źródeł energii rolnicy uzyskają korzyść finansową dla swoich domowych budżetów. Pomoc finansowa na inwestycje w gospodarstwach rolnych przełoży się na rzeczywiste podniesienie poziomu życia i pozwoli zlikwidować ubóstwo energetyczne na polskiej wsi.

Nowe źródła ciepła i energii elektrycznej (w tym OZE) wraz z magazynami energii, zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych, przedsięwzięcia mające na celu poprawę efektywności energetycznej – na takie projekty rolnicy indywidualni będą mogli otrzymać dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Budżet nowego programu Agroenergia, do którego nabór trwa od 8 lipca br., to 200 mln zł.

Przewidziano dwie formy dofinansowania. Na dotacje dla rolników indywidualnych zarezerwowano 80 mln zł, ale jedna dotacja wyniesie maksymalnie 800 tys. zł. Z kolei na pożyczki czeka do rozdysponowania 120 mln zł. Oprocentowanie pożyczki wyniesie: WIBOR 3M + 50 punktów bazowych, nie mniej niż 2% przy okresie finansowania nie dłuższym niż 15 lat. Kwoty pożyczki będą się wahać między 100 tys. zł a 2 mln zł. Dotacje wyniosą do 40%, a pożyczki – do 100% kosztów kwalifikowanych. Nabór ma charakter ciągły, co oznacza, że wnioski rozpatrywane będą na bieżąco, do wyczerpania środków.

W związku z faktem, że program ma m.in. na celu poprawę lokalnego bezpieczeństwa energetycznego i promuje koncepcję samowystarczalności energetycznej, to finansowane projekty obligatoryjnie muszą uwzględniać przedsięwzięcie utworzenia nowego źródła energii. Równocześnie weryfikowany jest uzyskany poziom zaspokojenia potrzeb energetycznych wnioskodawcy.

W programie uwzględniono kryteria w zakresie maksymalnych jednostkowych kosztów brutto dla poszczególnych technologii OZE. Takie podejście zapewni transparentność oceny i zabezpieczy przed sztucznym zawyżaniem kosztów przedsięwzięć.

Zobacz program

Źródło: nfosigw.gov.pl

Udostępnij:

Autor: Redakcja onOZE