Unijne dofinansowanie na zwiększenie potencjału przyłączania źródeł energii odnawialnej

Wiceminister energii Tadeusz Skobel 18 września 2019 r. wziął udział w podpisaniu kolejnych umów o dofinansowanie ze środków UE w ramach poddziałania 1.1.2 “Wspieranie projektów dotyczących budowy oraz przebudowy sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii z OZE” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Beneficjentem podpisanych umów jest ENERGA-OPERTAOR S.A.

ENERGA-OPERTAOR S.A. otrzyma łączne dofinansowanie w kwocie 9 699 312,39 zł dla czterech projektów polegających na przebudowie stacji elektroenergetycznych 110/15 kV:

Nidzica,
Kleczew,
Grzmiąca,
Bojanowo,
w ramach czterech umów o dofinansowanie z poddziałania 1.1.2.

Całkowita wartość powyższych projektów wynosi 16 420 500,00 zł.

Celem projektów jest zwiększenie potencjału dla przyłączania źródeł energii odnawialnej do sieci, a także zwiększenie niezawodności dostaw energii elektrycznej na obszarze oddziaływania projektów. Przebudowa powyższych stacji przyczyni się do poprawy parametrów energetycznych dostarczanej energii, poprawy efektywności pracy systemu dystrybucyjnego, a także ograniczenia zapotrzebowania na produkcję energii ze źródeł konwencjonalnych, a tym samym, zmniejszenia zużycia paliw i w konsekwencji obniżenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Powyższe projekty zapewniają poprawę jakości i ciągłości dostaw energii elektrycznej, a nowoczesna aparatura ułatwi bieżącą obsługę stacji i przyspieszy reakcję na potencjalne sytuacje awaryjne w obszarze zasilania stacji.

Źródło: gov.pl

Udostępnij:

Autor: Redakcja onOZE