Sprawiedliwość w handlu jako kluczowy element budowania odporności na kryzys klimatyczny

Podczas światowego szczytu klimatycznego COP25 Fairtrade apeluje do Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) o uznanie polityki i praktyk Sprawiedliwego Handlu za istotny element przeciwdziałania kryzysowi klimatycznemu. Reprezentując na szczycie głos drobnych rolników, Fairtrade chce podkreślić pilną potrzebę działania ze strony rządów państw i innych interesariuszy w łańcuchach dostaw żywności.

„Zmiany klimatu przerodziły się w kryzys klimatyczny. Musimy się teraz skoncentrować na wspieraniu drobnych rolników w przystosowywaniu upraw do kryzysu, którego nie wywołali. Zapewnienie zrównoważonego rolnictwa i sprawiedliwych warunków handlowych wymaga realnych działań od nas wszystkich – poczynając od drobnych rolników, przez władze i firmy, po konsumentów. Przy okazji szczytu COP25 apelujemy do światowych przywódców o to, by podjęli bardziej stanowcze działania na rzecz klimatu i Sprawiedliwego Handlu” – mówi Dario Abril Soto, prezes Fairtrade International.

Fairtrade będzie obecny na dwóch wydarzeniach towarzyszących podczas szczytu COP25, mających zwrócić uwagę na potrzeby rolników. 4 grudnia Fairtrade będzie współgospodarzem wydarzenia towarzyszącego w pawilonie Unii Europejskiej, dotyczącego inicjatyw rolnictwa węglowego (carbon farming) oraz doświadczeń z ubezpieczeniami od ryzyka klimatycznego. 6 grudnia w pawilonie niemieckim odbędzie się dyskusja o ubezpieczeniu od ryzyka klimatycznego („Sieć miliona rolników: ubezpieczenie od ryzyka klimatycznego dla narażonych rolników”) z udziałem Luisa Mendozy Aguilara, producenta kakao z Peru. Luis Mendoza Aguilar jest członkiem zarządu sieci producentów Fairtrade w regionie Ameryki Łacińskiej i Karaibów (CLAC) oraz dyrektorem generalnym Peruwiańskiego Związku Drobnych Producentów Kakao.

Więcej informacji: https://www.fairtrade.org.pl/aktualnosc/sprawiedliwosc-w-handlu-jako-kluczowy-element-budowania-odpornosci-na-kryzys-klimatyczny/

Fundacja „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska jest wyłącznym przedstawicielem Fairtrade International w Polsce. Fairtrade Polska zajmuje się rozwojem rynku Fairtrade w naszym kraju, prowadzi działania rzecznicze, np. ws. zrównoważonych zamówień publicznych i zajmuje się edukacją globalną m.in. przez kampanię Społeczności Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu. Więcej informacji: www.fairtrade.org.pl.

Źródło: pap

Autor: Redakcja onOZE