Program „Czyste Powietrze” – 60% wniosków o kotły na paliwa kopalne

Prezentujemy dane dotyczące wniosków w programie „Czyste Powietrze” o dofinansowanie urządzeń grzewczych w istniejących budynkach oraz we wszystkich budynkach.

Dane te dowodzą dużego zainteresowania inwestorów głównie urządzeniami grzewczymi korzystającymi z paliw kopalnych. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja (dużo korzystniej dla OZE), gdy przyjrzeć się tylko wnioskom dla nowo budowanych domów.

Dominacja paliw kopalnych, a udział OZE to tylko 30%

Zestawienia przedstawione na wykresach 1-6 zostały przygotowane na podstawie odpowiedzi uzyskanych na zapytanie w trybie dostępu do informacji publicznej oraz przygotowane dzięki uprzejmości p. Tomasza Nowaka z kancelarii prawnej QLEGAL, udzielonych przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki. Dotyczą one wniosków złożonych od początku programu do 22 listopada 2019 r.

W przypadku analizy wniosków do wszystkich budynków (nowych i istniejących) około 61 % urządzeń grzewczych wskazanych we wnioskach złożonych w ramach programu „Czyste Powietrze”, stanowią urządzenia korzystające z paliw kopalnych czyli głównie kotłów gazowych (45%) oraz kotły na węgiel (16%). Około 37% złożonych wniosków o dofinansowanie to wnioski o dofinasowanie kotłów na drewno (21%) i pompy ciepła (16%).

Z kolei po zapoznaniu się z danymi może zaskakiwać to, że około 68 % urządzeń grzewczych wskazanych we wnioskach złożonych w ramach programu „Czyste Powietrze”, a odnoszących się do istniejących budynków, stanowią urządzenia korzystające z paliw kopalnych czyli głownie kotły gazowe (47%) oraz kotły na węgiel (21%). Około 31% złożonych wniosków o dofinansowanie to wnioski o dofinasowanie kotłów na drewno (22%) i pompy ciepła (9%).

Wpływ „Czystego Powietrza” na rynek urządzeń grzewczych

Dane dotyczące konkretnej liczby złożonych wniosków o dofinansowanie poszczególnych technologii (Wykres 3.) świadczą o istotnie dużym wpływie programu „Czyste Powietrze” na wzrost sprzedaży wybranych grup urządzeń grzewczych w 2019 r. szczególnie w przypadku pomp ciepła i kotłów na biomasę. W przypadku pomp ciepła typu powietrze/woda podana liczba wniosków stanowi około 50% przewidywanej liczby sprzedawanych urządzeń w 2019 r. w Polsce, a w przypadku gruntowych pomp ciepła (typu solanka/woda) – około 55%. Jeżeli chodzi o kotły na biomasę, liczba wniosków odnoszących się do tej technologii stanowi około 20% szacowanej łącznej liczby sprzedanych kotłów na biomasę w 2019 r. W przypadku kondensacyjnych kotłów gazowych jest to około 10% prognozowanej sprzedaży tych urządzeń w 2019 roku. Łączna liczba wniosków w programie „Czyste Powietrze” podanych do 22 listopada 2019 r. wyniosła ok. 84 tys. (około 58 tys. szt. w istniejących budynkach i 26 tys. szt. w nowych budynkach).

Źródło: portpc.pl

Autor: Redakcja onOZE