Niesamowity wynik jeśli chodzi o przyłączenia mikroinstalacji do swoich sieci odnotowała PGE Dystrybucja w czwartym kwartale minionego roku. W całym 2019 r. ten operator systemu dystrybucyjnego przyłączył mikroinstalacje o dwa razy większej mocy od skumulowanej mocy mikroinstalacji przyłączonych do jego sieci do końca 2018 roku.

W czwartym kwartale 2019 roku w sieci PGE Dystrybucja pojawiło się 17 901 mikroinstalacji o łącznej mocy 105,99 MW.

To nawet lepszy wynik niż osiągnięty w ostatnim kwartale ub.r. przez drugiego największego operatora systemu dystrybucyjnego, czyli spółkę Tauron Dystrybucja, która przyłączyła w tym czasie 15 937 mikroinstalacji o skumulowanej mocy 103,994 MW.

W całym 2019 roku w sieci PGE przybyło 41 801 mikroinstalacji o łącznej mocy 254,42 MW. W tym aż 41 776 instalacji wykonano w technologii fotowoltaicznej, w trybie na zgłoszenie. Do tego przyłączono 16 mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy 0,21 MW w trybie umowy. Przyłączono też osiem mikroinstalacji w pozostałych technologiach OZE, o łącznej mocy 90 kW, a także jedną mikroinstalację o mocy 40 kW w trybie na umowę.

Łącznie na koniec 2019 roku w sieci PGE Dystrybucja pracowało 57 tys. mikroinstalacji o łącznej mocy 330 MW.

Oprócz mikroinstalacji, w ostatnim kwartale 2019 roku PGE Dystrybucja przyłączyła do sieci w segmencie systemów o jednostkowej mocy powyżej 50 kW także 24 elektrownie fotowoltaiczne o całkowitej mocy 22,31 MW, a łączna moc elektrowni PV w tym segmencie przyłączonych do sieci PGE w ubiegłym roku wzrosła do 147,5 MW, na co złożyło się 188 inwestycji.

Ponadto w minionym kwartale PGE Dystrybucja przyłączyła do sieci jedną elektrownię wiatrową o mocy zaledwie 0,2 MW, a w całym 2019 r. przyłączono sześć turbin wiatrowych, niezaliczanych do segmentu mikroinstalacji, o łącznej mocy 5,34 MW.

W sieci tego operatora w 2019 r. przybyła ponadto jedna biogazownia o mocy 1 MW, nie pojawiły się natomiast w ubiegłym roku nowe elektrownie wodne czy biomasowe.

PGE Dystrybucja dysponuje największym obszarem sieci elektroenergetycznej w Polsce, pokrywającej przede wszystkim wschodnie i centralne regiony kraju. Sieć linii, którymi PGE dystrybuuje energię do 5,5 milionów klientów, obejmuje swoim zasięgiem niemal 40 proc. obszaru Polski.

 

Źródło: gramwzielone.pl

Zostaw swoją odpowiedź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *