Opłacalność fotowoltaiki 2020 – sposoby na oszczędzanie

Fotowoltaika w Polsce jest coraz chętniej wybieranym źródłem energii, a także sposobem na oszczędzanie pieniędzy. Ze względu na liczne udogodnienia związane z przechodzeniem na energię słoneczną, fotowoltaika staje się coraz bardziej opłacalnym rozwiązaniem. W poniższym artykule chcielibyśmy przedstawić Państwu najważniejsze projekty, które doprowadziły do dynamicznego rozwoju instalacji fotowoltaicznych w Polsce. Zapraszamy do lektury!

Program Mój Prąd i 5000 złotych do fotowoltaiki

W ubiegłym roku ogłoszony został program Mój Prąd, który ma na celu zwiększenie ilości generowanego prądu z odnawialnych źródeł energii. Projekt skierowany jest wyłącznie do osób fizycznych, które posiadają nową mikroinstalację fotowoltaiczną o mocy od 2 do 10 kW. W ramach programu można uzyskać dofinansowanie do fotowoltaiki obejmujące 50% kosztów instalacji, ale nie można otrzymać więcej niż 5000 złotych dopłaty.

Kiedy można uzyskać dofinansowanie?

Główne warunki, które należy spełnić, aby zostać beneficjentem programu Mój Prąd to:

  • koszty poniesione po dniu ogłoszenia programu (23 lipca 2019 roku),
  • instalacja przyłączona do sieci przed złożeniem wniosku,
  • wszystkie elementy instalacje nie mogą być starsze niż 24 miesiące,
  • instalacja musi być nowa (nie może być rozbudową istniejącej instalacji).

Dokumentacja

Aby uzyskać dofinansowanie w ramach programu Mój Prąd, musimy oczywiście złożyć odpowiednie dokumenty. Przede wszystkim należy wypełnić wniosek (możliwość wypełnienia online), w którym przedstawimy wszystkie niezbędne informacje. Do wniosku musimy dołączyć fakturę potwierdzającą zakup i montaż instalacji, dowód jej zapłaty, oraz potwierdzenie podłączenia licznika dwukierunkowego, które zawiera dane identyfikacyjne umowy przyłączeniowej.

Fotowoltaika dla domuUlga termomodernizacyjna

W celu maksymalnego zwiększenia opłacalności fotowoltaiki, zalecamy połączenie programu Mój Prąd z ulgą termomodernizacyjną. W ten sposób zaoszczędzimy na inwestycji, a czas jej zwrotu znacznie się skróci. Ulga termomodernizacyjna została wprowadzona na początku 2019 roku i pozwala między innymi na odliczenie fotowoltaiki od podatku.

Kto może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

Z tego udogodnienia mogą skorzystać wyłącznie właściciele lub współwłaściciele budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Mogą to być budynki wolnostojące, wchodzące w skład zabudowy grupowej, szeregowej lub bliźniaczej. Uldze termomodernizacyjnej podlegają oczywiście prace termomodernizacyjne.

Prace termomodernizacyjne

W tym wypadku interesuje nas przede wszystkim fakt, iż prace termomodernizacyjne to między innymi całkowita lub częściowa zmiana źródła energii na odnawialne. Oznacza to, że decydując się na montaż instalacji fotowoltaicznej, od kosztów inwestycji możemy odliczyć podatek dochodowy. Inne prace termomodernizacyjne to np. wymiana okien, ocieplenie domu, wymiana kotła itp.

Ile można zaoszczędzić na uldze termomodernizacyjnej?

Wszystko zależy od sposobu rozliczania podatków. Istnieją trzy sposoby: według skali (17 lub 32%), liniowo (19%) oraz zryczałtowanie (od 2 do 20%). Pamiętajmy, że podatek dochodowy możemy odliczyć od kosztów prac termomodernizacyjnych, które maksymalnie wyniosły 53 tysiące złotych. Aby odpowiednio wyjaśnić działanie ulgi termomodernizacyjnej wraz z programem Mój Prąd, najlepiej posłużyć się przykładem.

Ulga termomodernizacyjna i Mój Prąd – przykład

Załóżmy, że na instalację fotowoltaiczną wydaliśmy 30 000 złotych i kwalifikujemy się do programu Mój Prąd. Oznacza to, że w ramach tego projektu uzyskamy maksymalną kwotę dofinansowania równą 5000 złotych. Jeżeli dodatkowo skorzystamy z ulgi termomodernizacyjnej, możemy odliczyć podatek od kwoty równej 25 000 złotych. Jeżeli rozliczamy się według podatku liniowego, od wspomnianej sumy odliczamy 19%. Oznacza to, że oszczędzamy 4750 złotych. Łącznie obniżamy cenę naszej instalacji o 9750 złotych, a fotowoltaika staje się tańsza niemal o ⅓.

Fotowoltaika dla domuProgram Czyste Powietrze

Na początku należy przede wszystkim podkreślić, że korzystając z programu Czyste Powietrze, nie możemy być beneficjentami programu Mój Prąd. Możemy jednak skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, dzięki czemu znacznie obniżymy koszty instalacji fotowoltaicznej. W odróżnieniu od programu Mój Prąd, wnioski do projektu Czyste powietrze musimy złożyć przed rozpoczęciem przedsięwzięcia (koszty kwalifikowane to te, które ponieśliśmy po złożeniu wniosku). Program Czyste Powietrze obejmuje szeroki zakres prac, które przyczyniają się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń, jednak w tym artykule skupimy się przede wszystkim na budowie mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Fotowoltaika i program Czyste Powietrze

Korzystając z programu Czyste Powietrze, możemy uzyskać pożyczkę, która pokryje 100% kosztów instalacji. Jej spłatę możemy rozłożyć na okres 180 miesięcy (15 lat). Pożyczka jest oprocentowana zmiennie i wynosi WIBOR 12M + 70 punktów bazowych, jednak nie mniej niż 2% rocznie. Warto przypomnieć, że raty pożyczki praktycznie zastąpią nam zwykłe rachunki za prąd, tak więc tego wydatku możemy nawet nie odczuć, a po spłacie całej pożyczki będziemy mieli energię elektryczną niemal za darmo! Korzystając z ulgi termomodernizacyjnej skrócimy czas potrzebny na spłatę dofinansowania.

Jak widzimy, fotowoltaika w Polsce staje się coraz bardziej opłacalna. Dzięki projektom wspierającym tę technologię możemy jeszcze szybciej zyskać na energii słonecznej. Mamy nadzieję, że powyższy artykuł przybliżył Państwu zagadnienia związane z opłacalnością fotowoltaiki w naszym kraju. Za pomoc w napisaniu artykułu dziękujemy firmie SunErgo – specjalistom w dziedzinie fotowoltaiki.

Udostępnij:

Autor: Redakcja onOZE