Czysta energia ze słońca to już nawet nie przyszłość polskiego rolnictwa, ale ekonomiczna konieczność. Przy rosnących cenach prądu ekologiczne rozwiązania wydają się najbardziej rozsądną strategią rozwoju. Potwierdzają to eksperci.

– W czasie ostatniej dekady nastąpiło prawdziwe ożywienie rolnictwa ekologicznego. Konsumenci wraz ze wzrostem zamożności zaczęli uważać na to, co kupują. Obecnie Polska znajduje się wśród 5 największych producentów żywności ekologicznej w UE. Łączna powierzchnia tego typu upraw w Polsce to blisko 658 tys. hektarów, co stanowi 4% wszystkich terenów uprawnych. Rynek produktów pochodzących z upraw i chowu ekologicznego rozwinął się zaskakująco szybko. Mowa tu o wzrostach nawet kilkunastokrotnych w przeciągu ostatnich dekad. Jednocześnie swoją konkurencyjność zwiększają również producenci z sektora rolnictwa konwencjonalnego. Dodatkowe nakłady na ekologię mogą znacząco poprawić sytuację całego polskiego rolnictwa – zauważa w rozmowie z Portalem Spożywczym dr hab. Katarzyna Chwedorzewska z Katedry Agronomii na SGGW.

Najbardziej szkodliwy wpływ na środowisko ma branża wytwórcza i producenci żywności. Również to sektor spożywczy zużywa najwięcej słodkiej wody. Tylko 20 proc. całkowitego poboru jest stosowane w celach przemysłowych.

45 proc. dużych firm przyznaje, że inicjatywy ekologiczne są potrzebne i mogą przynieść korzyści finansowe. Sceptycy to 47 proc. badanych.

Raport został sporządzony przez DNB Bank Polska i PwC – zapytano w nim respondentów m.in. o to, jak wdrażane są działania proekologiczne i jak oceniają nowe regulacje dotyczące walki ze zmianami klimatycznymi. Wielu przedsiębiorców odnosi się do wprowadzania nowego prawa ze sceptycyzmem. – Największą grupę stanowią przedsiębiorcy, którzy co prawda dostrzegają w działaniach prośrodowiskowych pewne korzyści wizerunkowe, ale ich zdaniem w krótkim okresie koszty przewyższają korzyści (47 proc. respondentów) – wskazano w badaniu.

38 proc. ankietowanych uważa, że prawo powinno skłonić przedsiębiorców do większej uwagi w zakresie wdrażania rozwiązań na rzecz ochrony środowiska. – Stosunkowo niska liczba wskazań może w tym przypadku sugerować, że wielu przedsiębiorców wprowadza swoje inicjatywy, wyprzedzając przepisy prawa, co oznacza, że poszukują oni w nich pewnego źródła przewagi rynkowej – ocenił wiceprezes PwC Polska Jacek Socha.

Źródło: portalspozywczy.pl

Zostaw swoją odpowiedź

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *