Częstochowa przedłuża termin zakończenia konsultacji ws. budowy sieci stacji ładowania

Częstochowa do 30 kwietnia wydłużyła termin zgłaszania uwag bądź propozycji zmian do projektu planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania. Zmiana terminu to konsekwencja sytuacji związanej z epidemią  koronawirusa.

Częstochowa zamierza podzielić proces rozbudowy miejskiej infrastruktury ładowania na dwa etapy. W pierwszym etapie, z proponowanym terminem realizacji do 30 września 2020 r., planowana jest instalacja 30 ogólnodostępnych stacji z 62 punktami ładowania. Proponowany termin realizacji drugiego etapu to 31 grudnia 2020 r. Według założeń, do tego czasu powstanie kolejnych 21 ogólnodostępnych stacji z 44 punktami ładowania. 2 z planowanych stacji będą stanowiły urządzenia DC (50 kW), pozostałą część ładowarki AC (22 kW).

Projekt rozbudowy sieci stacji ładowania w Częstochowie jest dostępny na stronie konsultacje.czestochowa.pl.

Źrodło: czestochowa.pl

Udostępnij:

Autor: Redakcja onOZE