Zarzad PGE rekomenduje niewyplacanie dywidendy za 2019 r.

Zarzad PGE rekomenduje niewyplacanie dywidendy za 2019 r.

28.05.2020r. 16:50Zarzad PGE rekomenduje niewyplacanie dywidendy za 2019 r. – podala spolka w komunikacie.


“Decyzja, zgodnie z polityka dywidendy, zostala podjeta w wyniku analizy ogolnej wysokosci zadluzenia spolki, spodziewanych nakladow kapitalowych i potencjalnych akwizycji, oraz z uwzglednieniem niepewnosci rynkowej w wyniku recesji spowodowanej epidemia koronawirusa SARS-CoV-2” – napisano.

W srode przedstawiciele zarzadu PGE informowali, ze grupa chce akumulowac gotowke, by bezpiecznie przejsc przez kryzys. Wyjasniali, ze najwazniejsze jest teraz pilnowanie wskaznika zadluzenia.

W 2017 r. zarzad PGE zdecydowal o zawieszeniu wyplaty dywidendy z zyskow za lata 2016, 2017 i 2018. Po tym okresie spolka zamierzala rekomendowac walnemu wyplate dywidendy na poziomie 40-50 proc. skonsolidowanego zysku netto przypadajacego dla akcjonariuszy jednostki dominujacej, korygowanego o wielkosc odpisow aktualizujacych wartosc rzeczowych aktywow trwalych oraz wartosci niematerialnych. Wyplata dywidendy miala byc uzalezniona od ogolnej wysokosci zadluzenia spolki, spodziewanych nakladow kapitalowych i potencjalnych akwizycji.

Udostępnij:

Autor: