ENERGA SA (55/2020) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Energa SA

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Energa SA (“Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (“ZWZ”) w dniu 29 czerwca 2020 roku podjęło uchwały o:

1) odwołaniu ze składu Rady Nadzorczej Spółki V wspólnej kadencji:

– Pani Pauli Ziemieckiej-Księżak pełniącej funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej,

– Pana Zbigniewa Wtulicha pełniącego funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,

– Pani Agnieszki Terlikowskiej-Kuleszy pełniącej funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej,

– Pana Andrzeja Powałowskiego pełniącego funkcję Członka Rady Nadzorczej,

– Pana Trajana Szuladzińskiego pełniącego funkcję Członka Rady Nadzorczej,

– Pana Macieja Żółtkiewicza pełniącego funkcję Członka Rady Nadzorczej.

2) powołaniu do składu Rady Nadzorczej Spółki VI wspólnej kadencji:

– Pani Pauli Ziemieckiej-Księżak jako Członka Rady Nadzorczej spełniającego kryteria niezależności,

– Pani Agnieszki Terlikowskiej-Kuleszy jako Członka Rady Nadzorczej spełniającego kryteria niezależności,

– Pana Trajana Szuladzińskiego jako Członka Rady Nadzorczej spełniającego kryteria niezależności,

– Pana Jarosława Piotra Dybowskiego,

– Pani Agnieszki Żyro,

– Pani Sylwii Kobyłkiewicz.

Informacje dotyczące powołanych Członków Rady Nadzorczej Spółki VI wspólnej kadencji znajdują się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Załącznik: Informacje dot. powołanych Członków RN Energa SA VI kadencji

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Udostępnij:

Autor: