POLENERGIA SA (17/2020) Zawarcie listu intencyjnego o potencjalnej współpracy w zakresie rozwoju gazowych projektów kogeneracyjnych oraz technologii wodorowych

Menu

wykop.pl

29.06.2020, 18:28


 

Emitent,

Energetyka


 

Raport bieżący 17/2020

Zarząd Polenergia S.A. (“Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 29 czerwca 2020 r. Emitent podpisał z Siemens Gas and Power GmbH & Co. KG, Siemens Energy sp. z o.o. oraz Polenergia International S.à r.l. list intencyjny o potencjalnej współpracy w zakresie rozwoju gazowych projektów kogeneracyjnych oraz technologii wodorowych. Emitent tym samym przystąpił do realizacji przyjętej w maju tego roku strategii Grupy Polenergia, o czym poinformował raportem bieżącym nr 11/2020 z dnia 18 maja 2020 r., w części dotyczącej przemysłowego zastosowania wysokosprawnej kogeneracji opartej na spalaniu gazu ziemnego jak również wprowadzania rozwiązań umożliwiających zrównoważoną produkcję i wykorzystanie wodoru. Zgodnie z listem intencyjnym jego sygnatariusze będą wspólnie analizowali potencjalne projekty inwestycyjne i zastosowania technologii oferowanych przez Siemensa w konkretne przedsięwzięcia, co może się przełożyć na zawarcie wiążących umów i wspólne realizowanie projektów inwestycyjnych zarówno w odniesieniu do aktywów Emitenta jak i podmiotów trzecich.

podstawa prawna: § 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 ze zm.)

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło informacji: ESPI

POBIERZ


TXT
 

PDF
 

E-mail
 

Drukuj

Za materiał opublikowany w serwisie Centrum Prasowego PAP odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „Centrum Prasowe PAP” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie Centrum Prasowego mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.


POZOSTAŁE AKTUALNOŚCI Z Emitent

Partnerzy

Znajdź nas

Tweeter
Facebook
g+
YouTubeE-mail
Hasło
Powtórz hasło
Strona WWW

Przepisz kod z obrazka


captcha

reload  Przeładuj obrazek


DZIENNIKARZ


Masz już konto? –


E-mail
Hasło
Powtórz hasło
Strona WWW
Przepisz kod z obrazka

captcha

reload  Przeładuj obrazekMasz już konto? –


Jeżeli jesteś przedstawicielem mediów,
prosimy o wypełnienie poniższych pól.

Imię
Nazwisko
Nazwa redakcji

E-mail
Hasło
Powtórz hasło
Przepisz kod z obrazka

captcha

reload  Przeładuj obrazek

DZIENNIKARZ


Masz już konto? –

DANE PERSONALNE

Imię*
Nazwisko*
Imię ojca*


Płeć
Kobieta / Mężczyzna

PESEL (dotyczy obywateli RP)
Seria i numer dowodu osobistego lub paszportu*
Kraj*
ADRES STAŁEGO ZAMIESZKANIA

Ulica*
Kod pocztowy*
Miasto*
DANE REDAKCJI

Nazwa redakcji*
Adres redakcji

Kod pocztowy*
Miasto*
Telefon stacjonarny*
Telefon komórkowy*
Fax*
Numer legitymacji prasowej*
Funkcja*

WÓZ TRANSMISYJNY

(Nie dotyczy wozów technicznych)

Marka*
Numer rejestracyjny*


*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów
związanych z akredytacją , zgodnie z treścią ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.)


Udostępnij:

Autor: