ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

Menu

wykop.pl

29.06.2020, 18:22


 

Emitent,

Energetyka


 

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
Przychody ze sprzedaży524 074695 131119 208161 741
Zysk (Strata) z działalności operacyjnej-23 07427 605-5 2496 423
Zysk (Strata) brutto-5 64828 118-1 2856 542
Zysk (Strata) netto-10 91512 010-2 4832 794
Zysk (Strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej-10 34613 280-2 3533 090
Całkowite dochody-11 00211 691-2 5032 720
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej-184 762-31 439-42 027-7 315
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej2 4893 435566799
Środki pieniężne netto z działalności finansowej85 604-9 86719 472-2 296
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów-96 669-37 871-21 989-8 812
Zysk (Strata) netto na akcję (w złotych/euro na akcję)-0,200,26-0,050,06
Średnioważona liczba akcji (w sztukach)50 823 54750 823 54750 823 54750 823 547
W KOLUMNACH ODPOWIEDNIO STAN NA DZIEŃ 31.03.2020; 31.12.2019;31.03.2020; 31.12.2019
Aktywa razem3 316 7903 118 246728 597732 240
Aktywa trwałe2 145 6602 182 031471 335512 394
Aktywa obrotowe1 171 130936 215257 261219 846
Kapitał własny ogółem1 165 4671 176 468256 017276 263
Kapitał podstawowy101 647101 64722 32923 869
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej1 163 7151 174 147255 632275 718
Zobowiązania razem2 151 3231 941 778472 579455 977
Zobowiązania długoterminowe970 604988 294213 212232 076
Zobowiązania krótkoterminowe1 180 719953 484259 368223 901
Wartość księgowa na akcję (w złotych/euro na akcję)22,9323,155,045,44
Średnioważona liczba akcji (w sztukach)50 823 54750 823 54750 823 54750 823 547
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów267 299336 10460 80178 204
Zysk (Strata) z działalności operacyjnej-17 74839 956-4 0379 297
Zysk (Strata) brutto1 70937 5753898 743
Zysk (Strata) netto-3 66230 376-8337 068
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-198 136-122 007-45 069-28 388
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1 08711 335-2472 637
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej83 36422 94518 9625 339
Przepływy pieniężne netto razem-115 859-87 727-26 354-20 412
Zysk (Strata) netto na akcję w złotych /euro na akcję-0,070,60-0,020,14
Średnioważona liczba akcji (w sztukach)50 823 54750 823 54750 823 54750 823 547
W KOLUMNACH ODPOWIEDNIO STAN NA DZIEŃ 31.03.2020; 31.12.2019;31.03.2020; 31.12.2019
Aktywa razem2 162 3811 992 034475 008467 778
Aktywa trwałe1 874 0221 519 635411 665356 847
Aktywa obrotowe288 359472 39963 344110 931
Kapitał własny ogółem1 288 3841 292 048283 018303 404
Kapitał podstawowy101 647101 64722 32923 869
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania873 997699 986191 990164 374
Zobowiązania długoterminowe2 1362 291469538
Zobowiązania krótkoterminowe169 670102 82537 27124 146

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło informacji: ESPI

ZAŁĄCZNIKI


pdf

ZEPAK_2020-1Q_POZOSTALE_INFORMACJE-sig-sig-sig-sig-sig.pdf


pdf

ZEPAK_2020-1Q_SKONSOLIDOWANE_SPRAWOZDANIE_FINANSOWE_WRAZ_Z_KWARTALNA_INFORMACJA.pdf

POBIERZ


TXT
 

PDF
 

E-mail
 

Drukuj

Za materiał opublikowany w serwisie Centrum Prasowego PAP odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „Centrum Prasowe PAP” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie Centrum Prasowego mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.


POZOSTAŁE AKTUALNOŚCI Z Emitent

Partnerzy

Znajdź nas

Tweeter
Facebook
g+
YouTubeE-mail
Hasło
Powtórz hasło
Strona WWW

Przepisz kod z obrazka


captcha

reload  Przeładuj obrazek


DZIENNIKARZ


Masz już konto? –


E-mail
Hasło
Powtórz hasło
Strona WWW
Przepisz kod z obrazka

captcha

reload  Przeładuj obrazekMasz już konto? –


Jeżeli jesteś przedstawicielem mediów,
prosimy o wypełnienie poniższych pól.

Imię
Nazwisko
Nazwa redakcji

E-mail
Hasło
Powtórz hasło
Przepisz kod z obrazka

captcha

reload  Przeładuj obrazek

DZIENNIKARZ


Masz już konto? –

DANE PERSONALNE

Imię*
Nazwisko*
Imię ojca*


Płeć
Kobieta / Mężczyzna

PESEL (dotyczy obywateli RP)
Seria i numer dowodu osobistego lub paszportu*
Kraj*
ADRES STAŁEGO ZAMIESZKANIA

Ulica*
Kod pocztowy*
Miasto*
DANE REDAKCJI

Nazwa redakcji*
Adres redakcji

Kod pocztowy*
Miasto*
Telefon stacjonarny*
Telefon komórkowy*
Fax*
Numer legitymacji prasowej*
Funkcja*

WÓZ TRANSMISYJNY

(Nie dotyczy wozów technicznych)

Marka*
Numer rejestracyjny*


*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów
związanych z akredytacją , zgodnie z treścią ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.)


Udostępnij:

Autor: