Producent wody butelkowanej zapowiada osiągnięcie neutralności węglowej, rozwijanie zrównoważonego wykorzystywania zasobów wody, a także zwiększenie stosowania tworzyw z recyklingu w ciągu 5 lat. Zobowiązania objęły wszystkie produkty, marki i oddziały Nestlé Waters – również w Polsce.

W celu osiągnięcia neutralności węglowej, Nestlé Waters zainwestuje w projekty mające na celu redukcję lub neutralizację emitowanego dwutlenku węgla dla całego portfolio produktów do 2025 roku. W tej kwestii priorytetowo traktowane będą międzynarodowe marki Perrier, S.Pellegrino i Acqua Panna, które mają osiągnąć te cele już do 2022 roku.

Integralną część biznesu Nestlé Waters stanowi dbanie o zasoby wody. W ramach strategii zrównoważonego zarządzania tymi zasobami, firma zobowiązała się, że do 2025 roku będzie odtwarzać tyle zasobów wody, ile wykorzystuje w swojej działalności. Woda ma trafiać do środowiska poprzez różnorodne działania, takie jak np.: projekty odzysku, programy oszczędnościowe, wykorzystywanie wód deszczowych czy ulepszanie irygacji gleby. Inicjatywy mogą także obejmować poprawianie jakości zasobów wody przez m.in. promocję zrównoważonych praktyk rolniczych i zapobieganie zanieczyszczeniom. Równocześnie Nestlé Waters kontynuuje proces certyfikacji wszystkich swoich zakładów na całym świecie zgodnie z międzynarodową normą Alliance for Water Stewardship (AWS). To globalny, prestiżowy standard promowania najlepszych praktyk w zakresie gospodarowania wodą, skupiający się na przynoszeniu korzyści lokalnym społecznościom oraz dbaniu o zachowanie zasobów wodnych.

Trzeci element z nowego katalogu zobowiązań dotyczy opakowań. Już dziś 100 proc. opakowań, wykorzystywanych przez Nestlé Waters, nadaje się do recyklingu lub ponownego użycia. W ramach szerzej zakrojonych działań, mających na celu wspieranie gospodarki o obiegu zamkniętym, Nestlé Waters zobowiązuje się do zmniejszenia o połowę zużycia pierwotnych tworzyw sztucznych poprzez wykorzystanie w butelkach większej ilości PET z recyklingu (rPET) oraz wdrażanie alternatywnych systemów dostaw.

Najnowsze wdrożenia prośrodowiskowe w Polsce

Tylko na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy Nestlé Waters podjęło szereg inwestycji i inicjatyw w zakresie ochrony środowiska – zarówno w skali ogólnopolskiej, jak i regionalnej oraz lokalnej. Przykładem mogą być rozwiązania wdrożone w rozlewni Nestlé Waters w Nałęczowie.

Firma wspiera produkcję energii ze źródeł odnawialnych, a także ogranicza zużycie energii – w ciągu 5 lat zakład zmniejszył zużycie energii całkowitej o 24 proc. (2019 vs 2014 r.). W ostatnim czasie rozlewnia zredukowała także o ok. 48 proc. ilość wody wykorzystanej w zakładzie na 1 L wody butelkowanej (pierwsze półrocze 2020 vs pierwsze półrocze 2019 r.). Przełożyło się to na zaoszczędzenie ok. 102 tys. wody w ciągu pół roku! Jest to możliwe m.in. dzięki szczegółowemu monitoringowi zużycia wody, stosowaniu zamkniętych obiegów, projektom oszczędnościowym i odzysku. Systematycznie redukowana jest także emisja CO2 – również w zakresie transportu, poprzez m.in.: eliminację załadunku samochodów z klasą emisji spalin Euro 3 i Euro 4 na rzecz samochodów z bardziej przyjaznymi środowisku klasami Euro 5 i Euro 6 czy tworzenie we współpracy z innymi firmami i klientami domkniętych kółek transportowych, ograniczających ilość przejechanych przez samochody „pustych kilometrów” (bez ładunku).

W tym roku rozlewnia Nestlé Waters w Nałęczowie odnowiła certyfikat Alliance for Water Stewardship (AWS), który w 2019 r. uzyskała jako pierwszy zakład w Polsce. Jest on przyznawany zakładom, które dbają o zasoby wody z korzyścią dla lokalnych społeczności.
– Certyfikat AWS dla naszego zakładu stanowi dowód, że jesteśmy nie tylko odpowiedzialnym użytkownikiem miejscowych wód, ale też monitorujemy bieżące wyzwania, identyfikujemy zagrożenia i poszukujemy rozwiązań w tym zakresie. To także zobowiązanie do dalszego doskonalenia. – mówi Artur Młotek, Dyrektor Operacyjny Nestlé Waters Polska.

Dodatkowo Nestlé Waters w coraz szerszym zakresie stosuje tworzywa z recyklingu – wprowadziło na polski rynek już dwa warianty naturalnej wody mineralnej w butelkach wykonanych w 50 proc. z rPET oraz planuje kolejne. Prowadzi także działania edukacyjne oraz kampanie takie jak „Uwierz w recykling” z czerwca br., których celem jest popularyzacja recyklingu oraz zachęcanie konsumentów do odpowiedniej segregacji odpadów.

Zostaw swoją odpowiedź

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *