PGE SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

Menu

Strona główna
>Informacje i komunikaty prasowe

>Energetyka

wykop.pl

15.09.2020, 20:30

 

Emitent,

Energetyka

 

Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

WYBRANE DANE FINANSOWEw mln.w tys. EUR
półrocze / 2020półrocze / 2019półrocze / 2020półrocze / 2019
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży22 77618 2365 1284 253
Zysk/strata z działalności operacyjnej2712 44661570
Zysk/strata brutto (przed opodatkowaniem)-5442 240-122522
Zysk/strata netto za okres sprawozdawczy-6371 765-143412
Zysk/strata netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej-6881 702-155397
Całkowite dochody-8511 532-192357
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej5 3093 1931 195745
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-3 449-3 186-777-743
Środki pieniężne netto z działalności finansowej-1 1531-2600
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów70781592
Zysk/strata netto na akcję (w PLN/EUR na akcję)-0,370,91-0,080,21
Rozwodniony zysk netto na akcję (w PLN/EUR na akcję)-0,370,91-0,080,21
Średnioważona liczba akcji wyemitowanych akcji zwykłych zastosowana do obliczenia zysku na jedną akcję1 869 760 8291 869 760 8291 869 760 8291 869 760 829
Aktywa trwałe64 94265 05514 54115 277
Aktywa obrotowe10 18212 5932 2802 957
Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży1200
Aktywa razem75 12577 65016 82218 234
Kapitał własny42 27243 1379 46510 130
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej41 38042 2899 2669 930
Kapitał podstawowy19 16519 1654 2914 500
Zobowiązania długoterminowe23 82822 6875 3355 327
Zobowiązania krótkoterminowe9 02511 8262 0212 777
Liczba akcji stan na koniec okresu sprawozdawczego1 869 760 8291 869 760 8291 869 760 8291 869 760 829
Wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na akcję)22,1322,624,965,31
Rozwodniona wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na akcję)22,1322,624,965,31
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży15 1008 0483 4001 877
Zysk/strata z działalności operacyjnej40445091105
Zysk/strata brutto (przed opodatkowaniem)1 6041 471361343
Zysk/strata netto za okres sprawozdawczy1 5471 404348327
Całkowite dochody1 2591 372283320
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej454-167102-39
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej1 487-350335-82
Środki pieniężne netto z działalności finansowej-1 040389-23491
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów901-128203-30
Zysk netto na akcję (w PLN/EUR na akcję)0,830,750,190,17
Rozwodniony zysk na akcję (w PLN/EUR na akcję)0,830,750,190,17
Średnioważona liczba akcji wyemitowanych akcji zwykłych zastosowana do obliczenia zysku na jedną akcję1 869 760 8291 869 760 8291 869 760 8291 869 760 829
Aktywa trwałe40 16141 3558 9939 711
Aktywa obrotowe11 6359 0832 6052 133
Aktywa razem51 79650 43811 59811 844
Kapitał własny38 76437 5048 6808 807
Kapitał podstawowy19 16519 1654 2914 500

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Źródło informacji: ESPI

ZAŁĄCZNIKI


pdf

1_Selected_standalone_financial_data_for_PGE_20200630.pdf


pdf

1_Wybrane_jednostkowe_dane_finansowe_PGE_20200630.pdf


pdf

2_Selected_consolidated_financial_data_of_PGE_CG_20200630.pdf


pdf

2_Wybrane_skonsolidowane_dane_finansowe_GK_PGE_20200630.pdf


pdf

3_PGE_CG_HY_2020_financial_report.pdf


pdf

3_PGE_GK_HY_2020_raport_finansowy.pdf


pdf

4_PGE_CG_HY_2020_auditors_report.pdf


pdf

4_PGE_GK_HY_2020_raport_audytora.pdf


pdf

5_PGE_HY_2020_auditors_report.pdf


pdf

5_PGE_HY_2020_raport_audytora.pdf


pdf

6_PGE_CG_HY_2020_Management_Board_report_on_activities_of_PGE_CG.pdf


pdf

6_PGE_GK_HY_2020_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci.pdf

POBIERZ


TXT
 

PDF
 

E-mail
 

Drukuj

Za materiał opublikowany w serwisie Centrum Prasowego PAP odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „Centrum Prasowe PAP” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie Centrum Prasowego mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

POZOSTAŁE AKTUALNOŚCI Z Emitent

Partnerzy

Znajdź nas

Tweeter
Facebook
g+
YouTubeE-mail
Hasło
Powtórz hasło
Strona WWW

Przepisz kod z obrazka


captcha

reload  Przeładuj obrazek


DZIENNIKARZ


Masz już konto? –


E-mail
Hasło
Powtórz hasło
Strona WWW
Przepisz kod z obrazka

captcha

reload  Przeładuj obrazekMasz już konto? –


Jeżeli jesteś przedstawicielem mediów,
prosimy o wypełnienie poniższych pól.

Imię
Nazwisko
Nazwa redakcji

E-mail
Hasło
Powtórz hasło
Przepisz kod z obrazka

captcha

reload  Przeładuj obrazek

DZIENNIKARZ


Masz już konto? –

DANE PERSONALNE

Imię*
Nazwisko*
Imię ojca*


Płeć
Kobieta / Mężczyzna

PESEL (dotyczy obywateli RP)
Seria i numer dowodu osobistego lub paszportu*
Kraj*
ADRES STAŁEGO ZAMIESZKANIA

Ulica*
Kod pocztowy*
Miasto*
DANE REDAKCJI

Nazwa redakcji*
Adres redakcji

Kod pocztowy*
Miasto*
Telefon stacjonarny*
Telefon komórkowy*
Fax*
Numer legitymacji prasowej*
Funkcja*

WÓZ TRANSMISYJNY

(Nie dotyczy wozów technicznych)

Marka*
Numer rejestracyjny*


*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów
związanych z akredytacją , zgodnie z treścią ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.)


Udostępnij:

Autor: