Strata netto PGE w I polowie roku zgodna z wczesniejszymi szacunkami

15.09.2020r. 20:36


Strata netto grupy PGE, przypadajaca na akcjonariuszy jednostki dominujacej, wyniosla w pierwszej polowie 2020 r. 688 mln zl wobec 1.702 mln zl zysku rok wczesniej – poinformowala spolka w raporcie polrocznym. Wynik jest zgodny z wczesniejszymi szacunkami spolki.
Grupa informowala wczesniej, ze na jej wynik netto wplynely zdarzenia jednorazowe o niegotowkowym charakterze – utrata wartosci akcji posiadanych w Polskiej Grupie Gorniczej oraz utrata bilansowej wartosci wybranych rzeczowych aktywow trwalych w segmencie Energetyki Konwencjonalnej. Laczny wplyw odpisow na wynik netto wyniosl ok. 988 mln zl.

Zysk operacyjny grupy PGE wyniosl w I polroczu 271 mln zl wobec 2.446 mln zl zysku rok wczesniej.

EBITDA spadla do 2.805 mln zl z 4.395 mln zl w I polowie 2019 roku. Spolka tlumaczy spadek glownie czynnikami jednorazowymi (dodatkowe uprawnienia do emisji CO2 w ubieglym roku, wyzszy poziom rezerw rekultywacyjnej i aktuarialnej w I polroczu 2020 r.).

Wynik EBITDA skorygowany o zdarzenia jednorazowe wyniosl 3.117 mln zl, czyli o 6 proc. mniej niz rok temu.

Spolka podala, ze EBITDA segmentu Energetyka Konwencjonalna wyniosla w I polroczu 774 mln zl (spadek o 63 proc. rdr), a segmentu Dystrybucja 1.127 mln zl (spadek o 7 proc.). Zysk EBITDA w Obrocie wyniosl w I polroczu 187 mln zl (spadek o 60 proc. rdr), w segmencie Energetyka Odnawialna 301 mln zl (spadek o 3 proc. rdr), a w segmencie Cieplownictwo 493 mln zl (spadek o 36 proc. rdr).

Nizsze wyniki segmentu Energetyka Konwencjonalna i Cieplownictwo to efekt glownie ograniczen liczby darmowych uprawien do emisji CO2 oraz wyzszych kosztow ich zakupu.

Na wyniki w segmentach Dystrybucji i Obrotu wplyw mial spadek zapotrzebowania na energie, glownie z powodu pandemii.

Wyniki PGE sa zgodne z wczesniejszymi szacunkami grupy. 31 sierpnia spolka szacowala, ze jej EBITDA w I polroczu wyniosla 2.805 mln zl, a strata netto jednostki dominujacej ok. 688 mln zl.

W samym II kwartale EBITDA grupy wyniosla 1.035 mln zl, co oznacza spadek o 60 proc. rdr.

Przychody ze sprzedazy netto PGE wyniosly w I polroczu 2020 r. 22.776 mln zl wobec 18.236 mln zl rok wczesniej, co oznacza wzrost o 25 proc. rdr.

Wolumen produkcji energii elektrycznej netto w I polroczu 2020 r. w jednostkach wytworczych Grupy PGE wyniosl 28,6 TWh, w tym 14,7 TWh z wegla brunatnego (spadek o 14 proc. rdr) i 9,8 TWh z wegla kamiennego (wzrost o 13 proc. rdr).

Wolumen dystrybuowanej energii elektrycznej wyniosl 17,3 TWh (spadek o 5 proc. rdr, wplyw nizszego zapotrzebowania na energie elektryczna w KSE), a sprzedaz energii elektrycznej do odbiorcow finalnych wyniosla 20,1 TWh (spadek o 8 proc. rdr, wplyw obnizenia zapotrzebowania ze strony klientow).

Wolumen sprzedazy ciepla wyniosl 27,8 PJ (spadek o 3 proc. rdr ze wzgledu na wyzsze temperatury w sezonie cieplowniczym, czesciowo zrekompensowany wzrostem sprzedazy w II kwartale 2020 r.).

Elektrownie wiatrowe PGE wyprodukowaly o 15 proc. wiecej energii elektrycznej niz w analogicznym okresie w 2019 r., osiagajac wynik 0,8 TWh.

Naklady na inwestycje w I polroczu wyniosly w grupie 2,5 mld zl i byly o 2 proc. nizsze rdr, glownie ze wzgledu na mniejsze naklady w segmencie Energetyki Konwencjonalnej (zakonczenie inwestycji w Opolu, finalna faza realizacji bloku w Turowie).

Wskaznik dlug netto/EBITDA wyniosl na koniec czerwca 1,75x wobec 1,6x na koniec grudnia 2019 r.

Udostępnij:

Autor: