Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson przedstawił 10-punktowy plan “zielonej rewolucji przemysłowej”, który jego zdaniem może być “globalnym wzorcem” zapewniania zerowej emisji netto. Punkt 3 planu dotyczy zobowiązania rządu do rozwoju nowej energetyki jądrowej, od wielkoskalowych reaktorów po małe i zaawansowane reaktory modułowe. Obejmuje to inwestycje w wysokości 525 mln GBP (696 mln USD) w “następną generację małych i zaawansowanych reaktorów”.

Ambitne propozycje “zielonej rewolucji” obejmują zaawansowane reaktory i produkcję wodoru.

Premier Johnson powiedział, że jego propozycje rozwoju przemysłu jądrowego pomogą stworzyć 10 000 miejsc pracy. Dodał, że 10-punktowy plan jako całość stworzy i zapewni do 250 000 brytyjskich miejsc pracy.

Przemysł jądrowy stwierdził, że zaangażowanie rządu w duże, małe i zaawansowane reaktory jądrowe jako część przyszłego miksu energetycznego jest ważną wskazówką, w jaki sposób kraj osiągnie zerową emisję netto.

Włączenie energii jądrowej odzwierciedla zalecenia, które ciało doradcze Nuclear Innovation Research and Advisory Board (NIRAB) wydało w niedawnym raporcie dla Departamentu Biznesu, Energii i Strategii Przemysłowej (Department for Business, Energy and Industrial Strategy, BEIS). NIRAB stwierdza w nim, że rozsądnie byłoby zaplanować, aby energia jądrowa zapewniła co najmniej połowę energii niskoemisyjnej, której nie dostarczają źródła odnawialne.

Zaprezentowany plan obejmuje również wcześniej podjęte zobowiązanie do czterokrotnego zwiększenia mocy morskich elektrowni wiatrowych do 40 GW w 2030 r. oraz “zamiany wody w energię” za pomocą inwestycji w produkcję wodoru o wartości do 500 mln GBP. Obejmuje on również inwestycje w wysokości ponad 2,8 mld GBP w pojazdy elektryczne oraz ustanowienie nowego, wiodącego na świecie przemysłu w zakresie wychwytywania i składowania dwutlenku węgla, wspieranego przez inwestycje rządowe o wartości 1 mld GBP dla klastrów w całej Północnej Walii i Szkocji. Rządowy fundusz innowacji energetycznych o wartości 1 mld GBP pomoże w komercjalizacji nowych technologii niskoemisyjnych, powiedział Johnson, takich jak pierwsza na świecie bateria na płynne powietrze, a City of London stanie się globalnym centrum ekologicznego finansowania dzięki obligacjom skarbowym, rynkom kompensacji emisji dwutlenku węgla oraz wymogom dotyczącym ujawniania informacji.

10-punktowy plan premiera Johnsona

  1. Zakaz sprzedaży silników spalinowych po 2030 r., wraz z dotacjami na samochody elektryczne i finansowanie punktów ładowania. Sprzedaż niektórych samochodów hybrydowych i dostawczych potrwa do 2035 roku.
  2. Wcześniej ogłoszone zobowiązanie do czterokrotnego zwiększenia morskiej energii wiatrowej do 40 GW do 2030 r., co wystarczy do zasilania każdego domu w Wielkiej Brytanii
  3. Podjęcie działań, aby zwiększyć produkcję wodoru, z obietnicą, że miasta będą całkowicie ogrzewane wodorem do końca dekady
  4. Inwestycje w wysokości 525 mln GBP w nową energetykę jądrową w oparciu o “następną generację małych i zaawansowanych reaktorów”
  5. Przeznaczenie 1 miliarda funtów w przyszłym roku na ocieplenie domów i budynków użyteczności publicznej przy wykorzystaniu istniejących dotacji na zielone domy i programu dekarbonizacji sektora publicznego
  6. Przeznaczenie dodatkowych 200 milionów funtów w inicjatywy wychwytywania dwutlenku węgla
  7. Wsparcie dla bardziej ekologicznej energii w sektorach lotniczym i morskim, na które przeznaczone zostanie 20 milionów funtów
  8. 30 000 hektarów drzew sadzonych każdego roku w ramach działań na rzecz ochrony przyrody
  9. Ruchy promujące transport publiczny, jazdę na rowerze i spacery, chociaż nie ogłoszono żadnych nowych programów
  10. Zobowiązanie uczynienia Londynu “globalnym centrum zielonych finansów”

Johnson powiedział, że jego plan pozwoli Wielkiej Brytanii pójść naprzód w likwidacji jej wkładu w zmiany klimatu do 2050 r., co jest szczególnie istotne w okresie poprzedzającym szczyt klimatyczny COP26, który odbędzie się w Glasgow w przyszłym roku.

W artykule w Financial Times Johnson stwierdził, że dziesięciopunktowy plan “zamieni Wielką Brytanię w światowe centrum numer jeden w zakresie zielonych technologii i finansów, tworząc podstawy dla dekad wzrostu gospodarczego”. Jego rząd utworzy “grupę zadaniową netto zero” zobowiązaną do osiągnięcia zerowej wartości emisji netto do 2050 r., a podczas przyszłorocznego szczytu COP26 będzie nakłaniać kraje i firmy na całym świecie do przyłączenia się do Wielkiej Brytanii w globalnym osiągnięciu zerowej wartości netto. “Ekologia i wzrost gospodarczy mogą iść w parze” – powiedział. “A więc stawmy czoła najgorszemu zagrożeniu dla naszej planety za pomocą jednego z najbardziej innowacyjnych i ambitnych programów tworzenia miejsc pracy, jakie znaliśmy”.

Przełomowy moment

Komitet ds. Zmian Klimatu (Climate Change Committee, CCC) określił ogłoszenie przez Johnsona jego planu jako “przełomowy moment”. W maju 2019 roku niezależny organ powołany do doradzania rządowi w sprawach zmian klimatu przedstawił zestaw propozycji, które mają umożliwić Wielkiej Brytanii osiągnięcie zerowej emisji gazów cieplarnianych netto do 2050 roku.

John Selwyn Gummer, przewodniczący CCC, powiedział dziś: “Cieszę się, że widzę zakres zaangażowania premiera. Teraz trzeba to przekształcić w szczegółową mapę drogową – tak, aby wszyscy wiedzieli, co będzie się działo w nadchodzących latach. Nasze domy, sposób, w jaki podróżujemy, nasz przemysł, nasza ziemia i każdy z nas indywidualnie ma do odegrania rolę, starając się być światowym liderem w walce ze zmianami klimatu. Dobra wiadomość jest taka, że możemy również czerpać korzyści – poprawa zdrowia, silniejsza gospodarka, impuls dla tworzenia miejsc pracy w Wielkiej Brytanii i możliwość mówienia naszym dzieciom i wnukom, że Wielka Brytania działała na czas”.

Chris Stark, dyrektor generalny CCC, dodał: “To nasza droga wyjścia z wyzwań gospodarczych stworzonych przez kryzys COVID. Jest to zestaw zobowiązań, które zwiększą wiarygodność Wielkiej Brytanii przed kluczowym szczytem klimatycznym COP26 w przyszłym roku”.

Szczegóły wkrótce

Tom Greatrex, dyrektor generalny brytyjskiego Stowarzyszenia Przemysłu Jądrowego (Nuclear Industry Association, NIA) z zadowoleniem przyjął skalę ambitnych działań wskazanych w planie, zwracając uwagę, że więcej szczegółów zostanie przedstawionych w białej księdze dotyczącej energii (Energy White Paper), która ma się ukazać jeszcze w tym miesiącu.

“Osiągnięcie zera emisji netto przy jednoczesnym zapewnieniu długoterminowych, wykwalifikowanych miejsc pracy, wzrostu gospodarczego i potencjału eksportowego to szanse dla kraju. Współpraca technologii niskoemisyjnych – bez przeciwstawiania ich sobie – jest właściwym podejściem” – powiedział Greatrex.

“Z zadowoleniem przyjmujemy cel na 2030 r., który wyznaczył rząd w zakresie niskoemisyjnej produkcji wodoru. Energetyka jądrowa może wytwarzać czysty, “zielony” wodór bez emisji dwutlenku węgla, więc ma do odegrania kluczową rolę w rozwoju gospodarki wodorowej. Mamy nadzieję, że rząd poprze “zielony” wodór, ponieważ naszym celem jest wykorzystanie wodoru do redukcji emisji. Nie ma sensu wprowadzania wodoru, jeśli musimy wyemitować duże ilości dwutlenku węgla, aby go wytworzyć” – dodał.

W lipcu 15 firm i związków zawodowych, w tym francuska państwowa firma energetyczna EDF i kilka firm inżynieryjnych, ogłosiło propozycje utworzenia centrum czystej energii w Wielkiej Brytanii, obejmującego maksymalnie trzy reaktory EPR, małe reaktory modułowe i produkcję wodoru.

Królewskie Towarzystwo (Royal Society) stwierdziło w niedawnym briefingu politycznym, że energia jądrowa może pomóc Wielkiej Brytanii w osiągnięciu zerowej emisji dwutlenku węgla netto do 2050 r., nie tylko poprzez wytwarzanie niskoemisyjnej energii elektrycznej, ale także poprzez wykorzystanie ciepła generowanego przez reaktor jądrowy do produkcji wodoru.

Brytyjska energetyka jądrowa: niespokojna najnowsza historia

Jeśli plany Borisa Johnsona będą realizowane, energia jądrowa może odegrać istotną rolę w osiągnięciu emisji zero netto. Jednak projekty jądrowe w całym kraju zatrzymały się w ostatnich latach.

Sizewell C jest obecnie jedynym nowo budowanym projektem w Wielkiej Brytanii, dla którego wystąpiono o pozwolenie na budowę. Trzy projekty – Wylfa, Moorside i Oldbury – zostały albo anulowane, albo odłożono je na półkę, głównie z powodu problemów finansowych, podczas gdy Bradwell pozostaje zaledwie na wczesnym etapie technicznym.

Hitachi obwinił brak “jasnego pakietu finansowania” za likwidację projektu Wylfa Newydd na początku tego roku.

Jedyne reaktory w budowie to dwa reaktory EPR budowane przez EDF w Hinkley Point C za łączny koszt około 20 miliardów funtów.

Umowa finansowania Hinkley Point C przewidywała, że rząd gwarantuje EDF stałą cenę za każdą jednostkę energii wyprodukowanej w elektrowni przez pierwsze 35 lat jej funkcjonowania. W 2012 r. cena gwarantowana (strike price) – została ustalona na 92,50 GBP za MWh, która następnie wzrastałaby wraz z inflacją.

Oznacza to, że jeśli hurtowa cena energii elektrycznej w całym kraju spadnie poniżej 92,50 GBP, EDF otrzyma dodatkową płatność od konsumenta w celu pokrycia tej różnicy.

Krytycy twierdzą, że takie rozwiązanie sprzyja EDF i zamiast wykorzystywać pieniądze podatników do finansowania państwowej dotacji dla EDF, rząd wynegocjował umowę, na mocy której konsument energii elektrycznej pokrywa rachunek.

Główną przeszkodą w budowie nowych obiektów od czasu Hinkley Pont C było znalezienie odpowiedniego pakietu finansowania.

Przemysł jądrowy domaga się wprowadzenia modelu regulowanej bazy aktywów (RAB) w zakresie finansowania elektrowni jądrowych. Rząd powiedział już, że model ma potencjał obniżenia kosztów pozyskiwania finansowania prywatnego.

Gazeta The Times poinformowała niedawno, że EDF chce, aby podatek od rachunków za energię w Wielkiej Brytanii pomógł w finansowaniu projektu Sizewell C, a inne opcje obejmują udział w nim rządu brytyjskiego.

Ian Liddell-Grainger, przewodniczący Wielopartyjnej Grupy Parlamentarnej ds. Energii jądrowej, powiedział, że nowa energetyka jądrowa “radykalnie obniży nasze emisje i stworzy tysiące dobrych, wysoko wykwalifikowanych miejsc pracy w całym kraju”. Dodał: “Nie mogę się doczekać, aż rząd określi szczegóły w białej księdze dotyczącej energii i prześle nowe projekty”.

Jednym z takich projektów jest Sizewell C, proponowana nowa elektrownia jądrowa na wybrzeżu Suffolk. Będzie to niemal repliką Hinkley Point C (HPC), którą EDF Energy buduje w Somerset i podobnie jak HPC będzie w stanie dostarczać 7% brytyjskiej energii elektrycznej po rozpoczęciu działalności komercyjnej.

Dyrektor generalny EDF w Wielkiej Brytanii, Simone Rossi powiedział, że 10-punktowy plan to “przełom i jesteśmy tuż za nim”, nie tylko w zakresie energii jądrowej, ale także energii wiatrowej, słonecznej, magazynowania, wodoru, ogrzewania elektrycznego, oszczędzania energii i pojazdów elektrycznych. Dodał, że HPC zapewnia 14 miliardów funtów dla brytyjskiego łańcucha dostaw.

Dyrektor zarządzający Sizewell C, Humphrey Cadoux-Hudson, stwierdził, że Sizewell C to jedyny duży projekt jądrowy gotowy do rozpoczęcia w Wielkiej Brytanii. “Z niecierpliwością czekamy na szybkie posunięcia rządu w zakresie nowatorskiego sposobu finansowania, aby osiągnąć najlepszy stosunek jakości do ceny dla konsumentów” – powiedział.

Łańcuch dostaw

Konsorcjum Sizewell C – grupa ponad 100 firm i organizacji z brytyjskiego łańcucha dostaw materiałów jądrowych, które zachęcają rząd do wspierania modelu państwowych gwarancji finansowych dla Sizewell C – z zadowoleniem przyjęło zaangażowanie premiera w wielkoskalową energetykę jądrową.

Rzecznik grupy, Cameron Gilmour, powiedział, że projekt Sizewell C stworzy “dziesiątki tysięcy miejsc pracy w centrach przemysłowych Wielkiej Brytanii”.

Osobno francuska firma inżynierii jądrowej Framatome ogłosiła, że przystąpiła do Konsorcjum Sizewell C. Marc Duret, dyrektor zarządzający Framatome w Wielkiej Brytanii, powiedział: “Framatome nazywa Wielką Brytanię swoim domem od ponad 25 lat i nadal jesteśmy zaangażowani w przyczynianie się do ożywienia gospodarczego kraju i czystej przyszłości dzięki niskoemisyjnej energii”.

Framatome stwierdziła, że pomaga Wielkiej Brytanii osiągnąć cel “zero emisji netto do 2050 roku”, przyczyniając się do budowy dwóch reaktorów EPR w HPC i dwóch w proponowanej elektrowni Sizewell C. Wspomaga również remonty, konserwację i długoterminowe operacje w Sizewell B. W ramach projektu Sizewell C Framatome oświadczyła, że spodziewa się stworzyć 100 brytyjskich miejsc pracy z doświadczeniem inżynieryjnym i budowlanym.

W ubiegłym tygodniu brytyjskie konsorcjum SMR, kierowane przez firmę Rolls-Royce, stwierdziło, że spodziewa się stworzyć 6000 miejsc pracy w ciągu najbliższych pięciu lat i 40 000 w ciągu 15 lat, “jeśli rząd podejmie wyraźne zobowiązanie” umożliwiające budowę 16 elektrowni jądrowych wyposażonych w małe reaktory modułowe, które mają powstać w ciągu najbliższych 20 lat.

Autor: Redakcja onOZE