Trzy kwartały 2020 r. Grupa EC Będzin zamyka zmniejszeniem przychodów i większymi stratami w…

Autor: