Wydłużony nabór na budowę źródeł ciepła wykorzystujących energię geotermalną

Ministerstwo Klimatu i Środowiska poinformowało o wydłużeniu terminu zakończenia naboru na “Budowę źródeł ciepła wykorzystujących energię geotermalną (geotermia głęboka)” w ramach Programu “Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” Fundusze norweskie i EOG.

Termin naboru upływał z dniem 31 grudnia, a zgodnie z informacją ministerstwa nowa data zakończenia naboru została ustalona na 31 marca 2021 r.

Ministerstwo wyjaśnia, że zmiana terminu jest odpowiedzią na prośby potencjalnych wnioskodawców, a także związana jest z pandemią koronawirusa.
W ramach programu o dofinansowanie mogą się ubiegać projekty z zakresu budowy systemów do produkcji energii na bazie źródeł geotermii głębokiej. Chodzi o przedsięwzięcia konstrukcji otworów zatłaczających/produkcyjnych na obszarach, na których potencjał geotermalny został potwierdzony poprzez realizację odwiertów próbnych w ramach zrealizowanych projektów badawczych, a także budowę lub rozbudowę ciepłowni i elektrowni geotermalnych oraz budowie infrastruktury ciepłowniczej służącej włączeniu ciepła geotermalnego do istniejących systemów ciepłowniczych. O dofinansowanie mogą się ubiegać też projekty z mające na celu wprowadzeniu zmian technologicznych i infrastrukturalnych w istniejących systemach ciepłowniczych, które doprowadzą do włączenia ciepła ze źródeł geotermalnych do ciepła systemowego.

Kwota środków przeznaczona na nabór wynosi 7,3 mln euro. Minimalna kwota dofinansowania wynosi 1 mln euro, a maksymalna 4,5 mln euro.

Autor: Redakcja onoze