Prezydent USA Joseph Biden formalnie podpisał dekret o ponownym przystąpieniu do Porozumienia…

Autor: