Net metering czyli możliwość sprzedaży nadwyżki energii wyprodukowanej przez prosumentów jest…

Autor: