Dla UE złoża są o tyle ważne, że osiągnięcie neutralności klimatycznej do roku 2050 nie jest możliwe…

Autor: