W opublikowanym na stronie Rządowego Centrum Legislacji nowelizacji projektu ustawy o Prawie energetycznym pojawiły się pierwsze propozycje liberalizujące model dostaw energii elektrycznej poprzez linię bezpośrednią, czyli linię łączącą instalację wytwórczą z instalacją odbiorczą, z pominięciem sieci elektroenergetycznej.

Nowa koncepcja linii bezpośredniej rozszerzy dotychczasowy model „on-site” na lokalizacje poza granicami terenu przedsiębiorstwa odbiorcy. Pominięto jednak problem inwestowania stron trzecich w aktywa energetyczne wytwarzające energię elektryczna dla odbiorców przemysłowych. Mimo to zwrócono uwagę na potrzeby odbiorców w kontekście możliwości zaopatrywania się w energię elektryczną ze źródeł wytwórczych zlokalizowanych w pobliżu miejsca odbioru (gdzie nie zawsze musi być ona pobierana z krajowego systemu elektroenergetycznego).

Oprócz tego uwzględniono, że korzystanie z dostaw poprzez linię bezpośrednią nie powinno pozbawiać odbiorcy prawa do zakupu energii elektrycznej z innych źródeł poprzez system elektroenergetyczny. Tym samym również i dostawy energii elektrycznej linią bezpośrednią nie powinny ograniczać prawa wytwórcy do pobierania energii elektrycznej z systemu elektroenergetycznego na potrzeby własne.

Więcej

Zostaw swoją odpowiedź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *