Polski Komitet Energii Elektrycznej, który zrzesza państwowe koncerny energetyczne, wezwał do uwolnienia cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych. Według jego zapewnień zakończenie zatwierdzania taryf przez Urząd Regulacji Energetyki nie musi oznaczać wzrostu cen dla odbiorców z grupy taryfowej G.

PKEE powołuje się na analizy, według których możliwe jest przeprowadzenie procesu uwolnienia od taryfowania energii dla gospodarstw domowych w taki sposób, by nie doprowadzić do „nieuzasadnionych” podwyżek cen prądu dla tej grupy odbiorców końcowych energii elektrycznej. Dane analizy mają wskazywać, że brak działań w zakresie zniesienia obowiązującego w Polsce modelu taryfowania przyczyni się do pogłębienia problemu ubóstwa energetycznego, m.in. ze względu na rosnące ceny gazu, węgla i ogrzewania.

Jak podkreśla PKEE, jeśli chodzi o ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, obecnie stosowane na polskim rynku energetycznym taryfowanie ogranicza konkurencyjność ofert na rynku energii. Według komitetu odchodzeniu od taryfowania sprzyja popularyzacja energetyki rozproszonej czy wdrażania inteligentnego opomiarowania, a wspomniana zmiana mogłaby wpłynąć na wzrost zainteresowania produkcją energii w mikroinstalacjach oraz zwiększenie liczby prosumentów.

Więcej

Zostaw swoją odpowiedź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *