Wczoraj rząd podpisał kolejne porozumienie sektorowe, tym razem z branżą biogazu i biometanu. Celem dokumentu jest maksymalizacja udziału lokalnych przedsiębiorców w budowie nowych sektorów w Polsce. Współpraca z przedsiębiorcami ma przełożyć się na budowę i eksploatację krajowych biogazowni i biometanowni. 23 listopada przedstawiciele rządu oraz interesariusze sektora biogazu i biometanu podpisali „Porozumienie o współpracy na
Artykuł Polska stawia na zielony gaz – szansa dla rolnictwa. Podpisano porozumienie sektorowe pochodzi z serwisu GLOBEnergia.
Źródło: GLOBEnergia

Autor: