Od momentu przyjęcia Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku, pojawiają się głosy, że cele założone w dokumencie są już praktycznie nieaktualne, w szczególności w obszarze fotowoltaiki. Dynamiczny rozwój tego sektora zaskoczył branżę, ekspertów, ale też i rządzących. Jeden z instytutów poinformował o podniesieniu prognozy nowych mocy w fotowoltaice. W PEP 2040 założono istotny wzrost mocy
Artykuł Eksperci podnoszą prognozy dla fotowoltaiki w Polsce – 27 GW w 2030 roku pochodzi z serwisu GLOBEnergia.
Źródło: GLOBEnergia

Autor: