W kontekście nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, która zmieni system rozliczania prosumentów, coraz częściej mówi się o konieczności rozwoju magazynowania energii, które jest traktowane jako kolejny etap rozwijania się fotowoltaiki. Z różnych stron pojawiają się głosy, że zbyt duża liczba prosumentów powoduje obciążenie dla sieci elektroenergetycznych, które nie są do nich dostosowane. Jako remedium
Artykuł Magazyny energii – w domu czy na końcówkach sieci? Pytamy Operatora pochodzi z serwisu GLOBEnergia.
Źródło: GLOBEnergia

Autor: