Instytut EnergyVille oszacował techniczny potencjał produkcji energii odnawialnej z pomocą dachowych instalacji fotowoltaicznych i lądowych instalacji wiatrowych w Belgii. Z analizy wynika, że wynosi on łącznie 118 GW, co odpowiada maksymalnej produkcji energii elektrycznej wynoszącej około 132 TWh rocznie, przekraczając obecne zapotrzebowanie Belgii na około 85 TWh. W szczególności duży potencjał posiada segment instalacji dachowych
Artykuł Potencjał dachowych instalacji fotowoltaicznych w Belgii sięga 99,6 GW pochodzi z serwisu GLOBEnergia.
Źródło: GLOBEnergia

Autor: