W sezonie zimowym w niektórych uzdrowiskach w Polsce, w dalszym ciągu występuje problem zanieczyszczenia powietrza pyłami PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu powodowanego głównie przez tzw. niską emisję, związaną z indywidualnym ogrzewaniem budynków z wykorzystaniem kopciuchów – wynika z raportu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. GIOŚ opublikował „Raport problemowy na temat jakości powietrza w uzdrowiskach w Polsce
Artykuł Smog problemem polskich uzdrowisk – w niektórych stężenia wyższe niż w Warszawie pochodzi z serwisu GLOBEnergia.
Źródło: GLOBEnergia

Autor: