Dywersyfikacja technologiczna w obrębie energetyki jądrowej może okazać się bardzo korzystnym zjawiskiem. Reaktory SMR (small modular reactor) w perspektywie 20-30 lat mogą wraz z blokami wielkoskalowymi zapewnić znaczną część polskiego miksu energetycznego. SMR-y jako stabilne i bezemisyjne źródła cieszą się dużym zainteresowaniem polskich energochłonnych koncernów, które widzą w nich szansę na dekarbonizację swoich aktywów. Jaka
Artykuł Czy duże koncerny podzielą się energią z małych reaktorów modułowych (SMR)? pochodzi z serwisu GLOBEnergia.
Źródło: GLOBEnergia

Autor: