Zgodnie z danymi PTPIREE, w maju 2022 r. Operatorzy Sieci Dystrybucyjnych (OSD) przyłączyli do sieci ponad 38 tys. mikroinstalacji. Łączna liczba wszystkich mikroinstalacji przyłączonych do sieci dystrybucyjnej OSD na koniec maja 2022 wyniosła prawie 1 milion 105 tysięcy. Ich skumulowana moc na dzień 31 maja 2022 wynosiła już prawie 8,2 GW. Liczba instalacji PV przyłączonych
Artykuł 36% spadek liczby przyłączonych mikroinstalacji PV w maju! 38 tys. nowych mikroelektrowni pochodzi z serwisu GLOBEnergia.

Źródło: GLOBEnergia

Autor: Redakcja onOZE