Porozumienie Branżowe Na Rzecz Efektywności Energetycznej (POBE) zwróciło się do Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz Ministerstwa Funduszy i Rozwoju Regionalnego z rekomendacją przyjęcia i wdrożenia pakietu działań dotyczących efektywności energetycznej budynków. Komisja Europejska publikując w dniu 18 maja komunikat „EU Save Energy” wchodzący w skład pakietu REPowerEU wezwała państwa członkowskie, w tym również Polskę, do
Artykuł Jak zwiększyć efektywność energetyczną budynków? POBE wskazuje 6 kluczowych działań! pochodzi z serwisu GLOBEnergia.

Źródło: GLOBEnergia

Autor: Redakcja onOZE