Popiołu ze spalania węgla w elektrowniach mamy w Polsce dużo. Nic więc dziwnego, że to właśnie polska spółka wpadła na pomysł wykorzystania tego “produktu” spalania węgla. Co ciekawe, popiół ma zostać wykorzystany do budowy… farm fotowoltaicznych. Dzięki spółkom z grupy PGE widzimy, że można użyć słów “popiół” i “OZE” w jednym zdaniu i nie mieć
Artykuł Popiół ze spalania węgla wykorzystany do budowy farm PV? – PGE bada innowacyjne rozwiązanie pochodzi z serwisu GLOBEnergia.

Źródło: GLOBEnergia

Autor: Redakcja onOZE