onOZE.pl -  WŁĄCZ Odnawialne Źródła Energii już dziś! Wiadomości, giełda OZE, baza firm, oferty pracy i wiele więcej...

Szukaj na Giełdzie OZE

Mapa smogu

Monitoruj stan powietrza w swoim mieście

Smog powstaje przy wzmożonej emisji zanieczyszczeń i przy określonych warunkach atmosferycznych (najczęściej w okresie grzewczymi i przy braku wiatru, gdy mamy do czynienia z inwersją termiczną). Utrudnione unoszenie się zanieczyszczeń powoduje, że kumulują się one nisko – w przygruntowej warstwie atmosfery. Oddychanie powietrzem z cząstkami pyłu PM2.5 nie jest oczywiście obojętne dla organizmu ludzkiego. Zanieczyszczenia podrażniają oczy i drogi oddechowe, wywołują kaszel, duszności i bóle głowy, a także przyczyniają się do obniżenia odporności, powodują problemy z pamięcią i koncentracją.

Informacje na temat zanieczyszczenia powietrza w mieście przedstawiane są na mapie. Poza wynikami dla ponad 1000 czujników Airly mapa przedstawia także odczyty dla 200 stacji Państwowego Monitoringu Środowiska. Dokładne informacje dotyczące rodzaju urządzeń znajdujących się w naszej okolicy i należących do sieci Państwowego Monitoringu Ochrony Środowiska możemy znaleźć na ich stronie internetowej.

Ogólnie jakość powietrza podawana jest w następujący sposób, biorąc pod uwagę indeks i kolor:

 • bardzo dobry – ciemno zielony
 • dobry – zielony
 • umiarkowany – żółty
 • dostateczny – pomarańczowy
 • zły – czerwony
 • bardzo zły – bordowy

Zanieczyszczenia podawane są w mikrogramach na metr sześcienny µg/m3.

Poszczególne indeksy dla pyłu zawieszonego PM2,5 który jest głównym składnikiem smogu i uznawany jest za najbardziej szkodliwą substancję znajdującą się w atmosferze należy intepretować następująco:

 • Zakres: 0 – 12 µg/m3 – bardzo dobry (ciemno zielony)
 • Zakres: 12 – 36 µg/m3 – dobry (zielony)
 • Zakres: 36 – 60 µg/m3 – umiarkowany (żółty)
 • Zakres: 60 – 84 µg/m3 – dostateczny (pomarańczowy)
 • Zakres: 84 – 120 µg/m3 – zły (czerwony)
 • Zakres: > 120 µg/m3 – bardzo zły (brązowy)

Źródło: airly.pl

Zgłoś temat