• 24 marca 2021 07:51
  • Cała Polska

Miło nam poinformować, że w dniu 22 września 2017r. zostało zawarte porozumienie o utworzeniu Jeleniogórskiego Klastra Odnawialnych Źródeł Energii. Inicjatorami KLASTA są: Miasto Jelenia Góra, MAF ENERGY sp. z o.o. oraz POLSKI SOLAR S.A. Chcemy również zaakcentować istotną rolę oraz podziękować naszym kolegom ze Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej za pomoc w budowie, dzieleniu się doświadczeniem i wiedzą, wsparcie oraz dobrą energię, co stanowi istotę klastrowości. Mamy nadzieję, że ich know-how oraz otwartość, zaangażowanie w ekologię i innowacyjne projekty, jak na przykład pierwszy automatyczny, mobilny system pomiaru jakości powietrza pomoże nam na szybsze i skuteczniejsze wdrożenie wszelkich dostępnych rozwiązań OZE na terenie naszej gminy.

Potwierdzeniem potrzeby, zrozumienia i akceptacji są słowa zastępcy prezydenta miasta Jeleniej Góry – Jerzego Łużniaka:

– Możliwość pozyskiwania czystej, odnawialnej energii jest dla Jeleniej Góry sprawą wyjątkowo istotną, stąd decyzja o naszym udziale w powstaniu klastra jest oczywista. Fotowoltaika, bo na nią stawiamy przede wszystkim, pozwoli na częściowe zaspokojenie zapotrzebowania na energię, bez żadnych ubocznych skutków dla środowiska, a przy okazji w optymalny sposób zagospodarujemy niektóre działki w rejonie Strefy Aktywności Gospodarczej, gdzie w ostatnich latach powstało wiele nowych zakładów budowanych od fundamentów. Klaster energetyczny nie jest jedynym naszym pomysłem na pozyskiwanie niekonwencjonalnych dawniej źródeł energii, ale każde, nawet najmniejsze uzupełnienie dostaw energii, eliminujące w dodatku zagrożenie dla środowiska, jest w sytuacji Jeleniej Góry nie do przeszacowania.

Lokalizacja

Cała Polska