• 24 marca 2021 08:00
  • Cała Polska

Oferuję przygotowanie projektów instalacji fotowoltaicznych w najlepszym dostępnym programie PV SOL Premium i najniższych cenach na rynku, projekt zawiera:
– Wizualizacja lokalizacji wraz z naniesieniem odpowiednich tekstur,
rozmieszczeniem modułów fotowoltaicznych, rozrysowaniem
połączeń elektrycznych , analiza zacienienia.
– Wykonanie jednokreskowego schematu elektrycznego.
– Zajmowana powierzchnia
– Energia wyprodukowana przez system PV (sieć AC)
– Konsumpcja własna energii
– Energia oddana do sieci
– Spec. uzysk roczny
– Stosunek wydajności (PR).
– Udział konsumpcja własna energii.
– Emisja CO , której dało się uniknąć
– Analiza ekonomiczna
– Spadek wydajności modułów na przestrzeni kolejnych lat pracy
– Obliczenia prądowo-napięciowe ze względu na zmienne warunki
pogodowe
– Rysunek techniczny dotyczący modułów PV.
Oferuję również sporządzanie wniosków zgłoszeniowych do elektrowni.
Zainteresowanych zapraszam do kontaktu na mail : pv.gontarz@gmail.com lub na PRIV.
Możliwa faktura Vat.

Lokalizacja

Cała Polska