• 24 marca 2021 07:51
  • Cała Polska

Zlecimy opracowanie projektów budowlanych farm fotowoltaicznych 1MW (bez przyłącza). Projekt budowlany powinien być przygotowany do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę wraz podpisami projektantów branży elektrycznej i konstrukcyjnej (i sprawdzający). Wstępne oferty cenowe prosimy przesyłać drogą mailową na ww. adres mail.

Lokalizacja

Cała Polska